Profil Jarlsberg Bygg

Jarlsberg Bygg står blant annet bak den nye Coop Extra butikken i Sandefjord som har blitt profilert i samtlige reklamefilmer fra Coop Extra det siste halvåret.

CoreTrek fikk flere spennende oppdrag fra denne kunden. Vi har laget alt fra ny logo og visuell profil til nettside med alt av innhold, herunder dronefilming og foto av utvalgte byggeprosjekter i tillegg til tekstarbeid. 

Med den nye nettsiden får Jarlsberg Bygg vist frem og presentert sine byggeprosjekter på en fin måte. Fra å ha en utdatert nettside uten særpreg har de i dag fått en mer innbydende profil og en levende nettside som tydeligere viser at dette er en aktør som leverer kvalitet.