skjermbilde fra lub.no

Formidling av erfarings- og forskningsbasert kunnskap har alltid vært sentralt for LUB. Slik har LUB bidratt til at forekomsten av krybbedød er redusert med over 90 prosent siden toppåret i 1989. LUB har hovedkontor i Oslo med 5 ansatte, samt 11 fylkeslag som har lokale aktiviteter og driver sorgstøttearbeid. I tillegg finnes det også frivillige kontaktpersoner over hele landet. 

Om webløsningen

Den nye løsningen LUB nå har fått er basert på CorePublish og inneholder blant annet en spennende mal for historiefortelling med parallax-effekter, skjemakoblinger mot medlemssystemet ProFundo CRM og mye mer.

ProFundo CRM er LUBs medlemssystem. Med koblinger fra skjemaer på det nye nettstedet til ProFundo CRM, vil LUB kunne motta støtte, nye medlemmer og selge/distribuere informasjonsmateriell som bøker og hefter. 

Det er lagt til rette for en type bokvisning, hvor man kan bla i kapitler med pilknapper eller innholdsfortegnelse. Noen slike bøker/hefter vil ha koblinger til bestilling fra LUBs bestillingssystem (nettbutikk) hos Profundo.

Fylkeslagene har egne forsider med mulighet for å publisere lokale artikler og aktiviteter. Lokale medarbeidere kan bruke en forenklet admin, hvor de har tilgang til kladd, tidsstyring og andre nyttige funksjoner, uten at det krever mye opplæring.

LUB vil også publisere et prosjekt med eget innhold, kalt "Ungdom og sorg". Denne strukturen med innhold vil ligge på samme domene, men ha et litt annet design. I stedet for å lage egne visningsmaler, er det laget en elegant løsning som gjør at nesten alle maler for hovednettstedet kan gjenbrukes og vises med designet til “Ungdom og sorg”.  

Ny og spennende mal for historiefortelling

Det er laget en spesiell mal for å bygge historier, med ulike bakgrunner som fyller hele nettleservinduet. Tekst og andre elementer kan rulle over bakgrunnene når brukeren scroller nedover. En historie kan bestå av et valgfritt antall bakgrunner, med et valgfritt antall elementer som ruller over bakgrunnene. Elementer kan også vises på vanlig måte uten effekter. Det er implementer fokuspunkt for bakgrunnsbilder som sørger for at det viktige i bildet vises på alle skjermstørrelser. Effektene fungerer på de aller fleste smart-telefoner og nettbrett.