Løsningen KnowMe betår av tre apper, som alle spiller sammen for å hjelpe brukeren med å kommunisere:

KnowMe Observer

KnowMe ObserverKnowMe Observer brukes til å filme og observere brukerens oppførsel og nonverbale uttrykk. Hvis hun for eksempel banker i hodet når hun er mett, så dokumenteres dette, og lagres i et bibliotek over uttrykk.

 

KnowMe Creator

KnowMe CreatorI KnowMe Creator bearbeides uttrykk og observasjoner gjort i KnowMe Observer

Her tolkes og systematiseres uttrykkene. Fagpersoner og de nærmeste blir enige om hva uttrykket betyr, samt hvordan menneskene rundt bør reagere på dette uttrykket. Dette dokumenteres og publiseres på den tredje appen - Companion.

I Creator lages dessuten brukerens ukeplan, interesser og rutiner.

KnowMe Companion

KnowMe CompanionAppen KnowMe Companion ligger på en iPad som alltid følger brukeren.

Denne appen fungerer som et oppslagsverk eller en tolk. Her kan alle omsorgspersoner, assistenter, og andre hjelpere slå opp uttrykk og hva som er en god respons ved å se video, tekst eller «høre» brukeren via tekst til tale. På denne måten kan også omsorgspersoner som ikke kjenner brukeren fra før av forstå uttrykkene og signalene fra brukeren bedre.

I KnowMe Companion vises også oversikt over rutiner og brukerens dagbok

 

Coretrek har stått for utviklingen av KnowMe Observer, KnowMe Companion og webapplikasjonen KnowMe Creator. Løsningen er anerkjent og et godkjent hjelpemiddel som blant annet brukes av NAV. Løsningen er og også lansert internasjonalt.

 

Visste du at

Trolig har over 6000 nordmenn under 19 år og et ukjent antall i eldre årsklasser store utfordringer fordi de mangler evnen til å uttrykke seg verbalt. Årsakene kan være ulike – som hjerneskade, utviklingsforstyrrelser, hjerneslag eller demens