Filmene skal få målgruppen til å vurdere Nextcom når de skal investere i CRM (Customer Relationship Management) system.

I stedet for å lage en forklaringsfilm, valgte vi å spille på humor og vise situasjoner folk gjenkjenner.

Kampanjen for å bygge merkevare består av tre filmer som alle viser forskjellen på arbeidsdagen til Egil, som har Nextcom, og Arne – som ikke har Nextcom.

 

 


 

 


 

Resultat

Filmene går på YouTube, Facebook og LinkedIn og har en seerutvikling godt over gjennomsnittet. Selv om målet er å bygge merkevare, har effekten på performance marketing økt, og best av alt; kunden økte antall leads med 5-gangen på kort tid.