Alle prosjekter med NextSignal har fokus på Universell utforming og samarbeid med blinde, svaksynte, døve og andre brukergrupper med spesielle behov. CoreTrek og NextSignal har samarbeidet i flere ulike prosjekter med forskningspreg:

LocationCompanion

Innendørs navigeringI dette prosjektet leverte CoreTrek en app for innendørs navigering i komplekse rom (for eksempel U- eller L-formede rom og åpne kontorlandskap med cellekontorer midt i) og mellom etasjer. Appen er spesielt tilpasset blinde og svaksynte. 

Vi leste inn digitale bygningsfiler, gjorde om disse til navigeringsbare skisser som ble lest inn i en database for å finne den optimale ruten mellom rom og etasjer. Internt i rommet ble en spillalgoritme brukt for å beregne den optimale ruten for å unngå kollidere med vegger, stolper og andre faste gjenstander. Det ble også laget støtte for navigering mellom etasjer med trapp, heis eller rampe. Vi testet prosjektet hos Telia i Økern Portal. Samarbeidspartnere var Katenda og Telia.

Teknisk

Bygningsfilene var i BIM-format, og vi brukte graf-database Neo4J. Den opprinnelige plan var å posisjonere brukerne basert på 5G-teknologi, men dette viste seg å ikke være tilstrekkelig modent ennå.

TravelCompanion

I TravelCompanion-prosjektet leverte CoreTrek administrasjonssystemer og API for å finne den optimale veien både innendørs og utendørs. Systemet er universelt utformet, og det er laget for å hjelpe syns- og hørselshemmede med å bruke buss, tog, t-bane og fly. Appen forteller brukeren hvor han/hun er og hjelper med å navigere til for eksempel rett holdeplass. Appen kan også gi stoppestedsinformasjon underveis – på eksempelvis bussreiser. Alt med CoreTrek-teknologi i bunn.

Se demonstrasjon av systemet i videoen under.

FinnRiktig

FinnRiktig-buss gir blinde og svaksynte brukere informasjon om hvor bussene er i sanntid. Her leverte CoreTrek backend og app for å finne riktig buss basert på hvilken bussholdeplass brukeren befant seg på og hvor brukeren skal. Brukeren kan søke opp bussene, velge ønsket buss og få opplest hvor bussen er etterhvert som den nærmer seg. Brukeren får så beskjed om bussen har stoppet og hvor langt han / hun skal gå for å komme til bussen.

Teknisk

Systemet krevde integrasjoner med Entur API, SIRI sanntidsstandard og JourneyPlanner API