Nordkrafts nye nettsider skal informere kunder og andre målgrupper om sin virksomhet på en oversiktlig og tiltalende måte.

Kart med filterfunksjon

Nordkraft bygger ut kraftverk i hele landet. Kraftverk og prosjekt er presentert i et oversiktlig kart hvor en ved hjelp av filter kan skille mellom vindkraft og vannkraft. 

nordkraft.no

Brukeren kan også velge å få presentert samme informasjon i listevisning.

Hvert enkelt kraftverk presenteres i en egen mal hvor sentrale data er fremhevet med egne ikon, en kan se hvor kraftverket er plassert og prosjektleder er presentert med kontaktinfo. Se eksempel på hvordan Nygård Kraftverk er presentert.

Tre nettsted i samme løsning

Nordkraft har samlet sine tre nettsted i samme løsning. Nordkraft.no omhandler konsernets utbygging og utvikling av kraftverk.

nordkraftnett.no

Nordkraftnett.no distribuerer energi til kunder i Narvik kommune. På forsiden er det hurtiglinker til de viktigste tjenestene.

enerconsult.no

Enerconsult.no er et datterselskap som selger tjenester knyttet til energirelaterte spørsmål.

Ved å samle nettstedene i samme løsning kan en dra nytte av synergieffekter som å dele maler og innhold, selv om nettstedene har hver sin webadresse og hvert sitt design.

Digital årsrapport

Vi har utviklet en digital årsrapport for Nordkraft konsernet. Årsrapporten er i responsive webdesign og dermed tilgjengelig fra alle typer enheter.

Skjermbilde fra Nordkrafts digitale årsrapport

Årsrapporten har hele regnskapet for konsernet og Nordkraft AS, samt interaktive grafer for sentrale hendelser i konsernet.

Egen nettside for Nordkraft DC

Nordkraft tilbyr datasenter til nasjonale og internasjonale kunder. Denne tjenesten er presentert på en egen nettside hvor brukeren får presentert konseptet og kan sette seg inn i de forskjellige sitene.

Månedlig analyse

Hver måned utarbeider vi analyse av tall fra Google Analytics for nettstedene. Analysen presenteres i det interaktive verktøyet Google Data Studio.