Nettsidene er en del av NKKs arbeid for å bevisstgjøre blivende hundeeiere. Nettstedet er et seriøst alternativ for kjøpere og oppdrettere. 

PORTALSIDE

NKK er et seriøst alternativ for kjøpere, hundeeiere og oppdrettere. Det første som møter den hundeintereserte på nettsidene er en portalside som retter seg mot de forskjellie målgruppene. Dette leder brukeren videre til nettsider med tilpasset innhold.

FLERE NETTSTED I SAMME LØSNING

skjermbilder fra kjopehund.no

NKK har samlet flere nettsted i samme løsning, den felles portalsiden leder brukerne til riktig nettsted:

  • Bli hundeeier
  • For hundeeiere
  • Aktiviteter
  • Om NKK

Ved å samle nettstedene i samme løsning kan en dra nytte av synergieffekter som å dele maler og innhold.

Bli Hundeeier

Nettstedet har mye nyttig informasjon og annonser fra oppdrettere over tilgjengelige valper. Nettsidene har et oversiktlig design hvor det er lett å finne aktuell informasjon for de som vurderer å anskaffe seg hund.

Rasevelgeren hjelper brukeren å finne passende hund

mobil med kjøpehund.no

Nettstedet har en rasevelger hvor brukerne ved hjelp av CorePublish Filterfunksjon kan finne fram til hvilken hunderase(r) som passer i forhold til livstil og andre hensyn. Filterfunksjonen gir mulighet for å filtrere på egenskaper som aktivitetsnivå, størrelse, pelspleie og samarbeidsegenskaper.

Når en har funnet fram til passende hund kommer brukeren til en side med utfyllende presentasjon og oversikt over valper som er tilgjengelig for denne rasen.

Integrasjon fra NKK

Oppdretterne registrerer sine kull hos Norsk Kennel Klub og CorePublish henter ut informasjonen derfra og presenterer hvert kull på nettsidene med tilhørende filterinformasjon. Dette forenkler arbeidet for NKK.