Nettsidene til Norske skog har et profesjonelt og ryddig design. Nettsidene er laget i Dynamicweb og tar i bruk responsive webdesign slik at sidene er like tilgjengelige på alle plattformer. 

Forsiden presenterer mange aspekter av selskapet og tar i bruk ikoner for å tydeliggjøre kommunikasjonen.

Produktpresentasjon

Selskapet produserer en omfattende mengde publikasjonspapir til forskjellig formål.

skjermbilde fra www.norskeskog.com

Disse er presentert på en oversiktlig måte med presentasjon av bruksområde og teknisk informasjon for hvert produkt lett tilgjengelig.

Internasjonalt selskap

Selskapet har fabrikker på flere lokasjoner i Norge og internasjonalt. Hver av fabrikkene har fått sin egen presentasjon på nettsidene.

Norske Skogs pressemelding i forbindelse med lansering av nye nettsider.