Om den nye nettsiden

ipad

Det overordnede målet med dette prosjektet var å lage en ny og tidsriktig nettside for både palfinger.no og de to egeneide forhandlerne, Paltek og OL Engen. Nettsidene skulle bygge på samme CMS og malverk slik at de enkelt kunne administrere sidene selv. Det skulle være mulig å krysspublisere det samme innholdet til alle nettsidene på en slik måte at det følger designet til nettsiden. 

Nettsiden er levert på Wordpress CMS.

Se den nye nettsiden til Palfinger