Protector forsikring

skjermbilde fra protectorforsikring.no
Bransje: Finans
Teknisk platform: CorePublish
Lansert
Integrasjoner
Nettside
Video
 • Line Eintveit

  Rådgiver
  Line Eintveit
  971 81 866
  Se e-post

Protector tilbyr skadeforsikring til store og mellomstore bedrifter i tillegg til offentlig sektor i Norge, Sverige, Danmark, Finland og UK.

Protector forsikring ønsket seg oversiktlige nettsider og nytt innhold som skulle speile den funksjonen Protector har i markedet: Protector er utfordreren siden selskapet er relativt ungt i bransjen (etablert i 2004, børsnotert i 2005). 

skjermbilde fra protectorforsikring.no

Vi har laget nye nettsider for fem land, Norge, Sverige, Danmark, Finland og UK (ikke lansert enda). De bygger på samme mal, men har litt variasjoner i hvordan de presenterer seg. UK har valgt en annen forside enn de andre landene.

 • Det første som møter brukeren på forsiden er en film som presenterer selskapets omfattende arbeidsområder
 • På Investorsidene hentes informasjon fra Oslo Børs og presenteres på nettsidene
 • Selskapet har en rekke hendelser med tilhørende dokumenter som presenteres i en egen oversikt hvor det er enkelt å finne frem og laste ned dokumenter fra en utvalgt hendelse
 • Nyhetsbrev fra Mailchimp er integrert på Investorsidene
 • CorePublish historielinje er tatt i bruk for å vises selskapet spennende historie, hvert land kan lage sin variasjon av historielinjen
 • Karrieresiden har fått et eget oppsett med presentasjon av noen ansatte 
 • Det er gjort en integrasjon med ReachMee for presentasjon av ledige stillinger

Tekstarbeid

Basert på eksisterende innhold og intervjuer med representanter fra alle landene selskapet er presentert i, laget vi et tekstunderlag som ble oversatt til dansk, finsk, engelsk og svensk. Hvert enkelt land gjorde så individuelle justeringer dersom det var behov for det. Deretter ble tekstene for de respektive nettsidene oversatt til engelsk. Det er altså én engelsk variant per land. 

Ikoner og bilder

I tillegg til webdesignet har vi laget en rekke ikoner, også her hadde de ulike landene forskjellige ønsker og behov å ta hensyn til. Vi har også laget bildebank som Protector kan bruke til både nettsiden og annet materiell. 

Film

Protector forsikring forsikrer veldig mye forskjellig som det er vanskelig å illustrere med et enkelt bilde eller en enkelt film. Derfor ba vi de respektive land komme med 12 eksempler på ulike bransjer de opererte i. Basert på dette plukket vi 12 ulike filmklipp som ble satt sammen til en film. Danmark og UK hadde ønsket om å supplere med noen filmklipp, derfor har disse landene egne varianter av filmen.

Filmen er laget av vår underleverandør Michael i Mikedrop film og foto.

CoreTrek Sandefjord
Klinestadmoen 10
3241 Sandefjord

CoreTrek Sandnes
Holbergs gate 15
4306 Sandnes

CoreTrek Oslo
Myrens Verksted 2
0473 Oslo


 

Postadresse:   CoreTrek AS, Klinestadmoen 10, 3241 Sandefjord