SKS har vært kunde av CoreTrek siden 2012 og har både nettsider og intranett på CorePublish. Konsernet har egen hosting og har installasjonen plassert på sine servere.

Nye nettsider i 2017

Nettsidene har gjennomgått et omfattende redesign og fremstår i ny moderne drakt. Det er tatt i bruk responsive webdesign slik at sidene er like tilgjengelig på alle plattformer.

Finn din strømavtale

skjermbilde fra sks.no

Det er gjort enkelt for kundene å finne fram til og bestille den strømavtalen som passer best for han/henne. Ved hjelp av innstillinger og valg som gjøres på nettsiden beregnes kWt og månedspris. Prisen justeres automatisk om valgene endres. Når en kommer til bestilling trenger kunden kun fylle ut telefonnummer så bli adressen fylt ut automatisk.

Oversiktlig presentasjon av kraftverk

skjermbilde fra sks.no

SKS konsernets 20 kraftstasjoner presenteres i et oversiktlig kart hvor en kan navigere seg frem til de kraftverk en ønsker å se nærmere på. 

Hver enkel kraftstasjon presenteres i en egen mal hvor sentrale data er fremhevet med egne ikon, en kan se når kraftstasjonen er satt i drift, årlig produksjon, antall aggregat og fallhøyde

Intranett

I 2015 fikk konsernet et nytt intranett som har et moderne uttrykk. Prosjektet ble laget med utgangspunkt i hva de ansatte i SKS faktisk vil ha av innhold på sitt intranett.

skjermbilde fra SKS intranett

Intranettsidene har egne markedsplass hvor de ansatte kan legge ut personlige ting som skal selges eller byttes bort. Dette prosjektet ble utført av SKS, Coretrek og et eksternt reklamebyrå.