Unicares har fått nye nettsider som er i tråd med deres verdigrunnlag «Med mot til å mestre».

Dette er en omfattende side med informasjon om alle rehabiliteringssentre og rehabiliteringstilbud, treningssenter, bo og omsorgssenter og BPA-ordningen.

Forsiden

Forsiden gir god oversikt over innholdet, se forsiden i filmen under.

Rehabilitering

Unicares rehabiliteringssentre har hver sin side med varierende innhold for hvert senter. Disse er forskjellige og har derfor fleksibilitet ift hvordan de presenterer seg og sine tjenester og tilbud. 

Rehabiliteringstilbudene har forskjellig tilnæring på de forskjellige sentrene og presenteres derfor unikt på hver senter.

I tillegg er alle rehabiliteringstilbud samlet på en egen side med tagger for diagnoser. Hvert rehabiliteringstilbud presenteres på egen side hvor en ser hvilke senter som tilbyr rehabiliteringen.

BPA kalkulator

Ved å svare på spørsmål i testen får du svar på om du har lovefestet rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

skjermbilde fra unicare.noTesten ender opp i et skjema hvor brukerne kan få hjelp med søknad om BPA.

Integrasjon med WebCruiter

For å presentere ledige stillinger er det gjort en integrasjon med WebCruiter. Stillingene og informasjon til filtrering hentes fra WebCruiter. Ved klikk på en stilling tas brukeren til WebCruiter for full informasjon om stillingen og søknadsskjema.

Forskningsprosjekter

Alle forskningsprosjekter presenteres i en egen mal med egne felt for nøkkelinformasjon, prosjektdeltakere, ressurser og samarbeidspartnere.