Universitetet i Sørøst-Norge

Skjermbilder av usn.no
Bransje: Utdanning
Teknisk platform: CorePublish
Lansert
Intranett
Nettside

  Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har som målsetting å tilby utdanning og forskning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, samt oppdragsvirksomhet for privat næringsliv og offentlig forvaltning. Universitetet har omkring 9500 studenter og 850 ansatte.

  Webløsningen til USN omfatter internett, og en omfattende intranettløsning som er brukertilpasset og tilgangsstyrt til både lærere og elever.

  Student på nett

  CoreTrek stod som leverandør for den tekniske leveransen og hadde også prosjektledelsen for arbeidet. Arbeidet omfattet gjennomføring av forprosjekt for å spesifisere nettstedet og implementering av nettstedet.

  Spesiell funksjonalitet

  USN har integrert løsningen mot flere underliggende systemer. Integrasjonene er stort sett brukt på intranettdelen av løsningen.

  Intranett er rollestyrt. Dette innebærer at innhold og presentasjon av intranettsiden varierer alt etter hvilken rolle den påloggede personen har. På øverste nivå skilles det her mellom rollene ”ansatt” og ”student”.

  Integrasjoner

  • ID-Bank (Active Directory) for synkronisering av ansatte og studenter mot sentral brukerdatabase
  • Studentsystemet Fronter for å hente ut timeplan, kalender, meldinger og nyheter som presenteres på intranett
  • Studiesystem for å hente ut informasjon om fagene i studieplanen (hva fagene dekker, studiepoeng osv.)

  CoreTrek Sandefjord
  Klinestadmoen 10
  3241 Sandefjord

  CoreTrek Sandnes
  Holbergs gate 15
  4306 Sandnes

  CoreTrek Oslo
  Myrens Verksted 2
  0473 Oslo


   

  Postadresse:   CoreTrek AS, Klinestadmoen 10, 3241 Sandefjord