Webløsningen til USN omfatter internett, og en omfattende intranettløsning som er brukertilpasset og tilgangsstyrt til både lærere og elever.

Student på nett

CoreTrek stod som leverandør for den tekniske leveransen og hadde også prosjektledelsen for arbeidet. Arbeidet omfattet gjennomføring av forprosjekt for å spesifisere nettstedet og implementering av nettstedet.

Spesiell funksjonalitet

USN har integrert løsningen mot flere underliggende systemer. Integrasjonene er stort sett brukt på intranettdelen av løsningen.

Intranett er rollestyrt. Dette innebærer at innhold og presentasjon av intranettsiden varierer alt etter hvilken rolle den påloggede personen har. På øverste nivå skilles det her mellom rollene ”ansatt” og ”student”.

Integrasjoner

  • ID-Bank (Active Directory) for synkronisering av ansatte og studenter mot sentral brukerdatabase
  • Studentsystemet Fronter for å hente ut timeplan, kalender, meldinger og nyheter som presenteres på intranett
  • Studiesystem for å hente ut informasjon om fagene i studieplanen (hva fagene dekker, studiepoeng osv.)