Det geniale med Google Ads-annonsering er at man bare betaler per klikk. En mer målrettet form for digital synlighet er det vanskelig å finne. 

Tilbake til oversikten over Google Ads-pakkene

Ja, vi bestiller Google Ads Liten