November 2017 ble det lansert nye responsive nettsider. AtB har et omfattende nettsted med en rekke tjenester der de reisende f.eks kan finne sanntidsinformasjon, få informasjon om t:kortet, billetter og priser og nyttig kontaktinformasjon.  

Løsningen er meget populær blandt befolkningen i Trøndelag og har i underkant 1 million sidevisninger hver måned. Vi mener dette har blitt en av landets beste websider for de som reiser kollektivt! AtB og deres kunder er godt fornøyd med resultatet. 

Reiseplanlegger med sanntidsinformasjon 

skjermbilde fra atb.no

AtBs reiseplanleggeren lar den reisende oppgi fra-lokasjon og til-lokasjon og viser aktuelle bussruter for reisen. Ruteinformasjon hentes fra et underliggende system i sanntid. Reiseplanleggeren er lett tilgjengelig på nettstedets forside. 

Sanntidsinformasjon er en del av reiseplanleggeren, dataene leveres av Datagrafikk og presenteres på nettsidene.

Holdeplassoversikt

De reisende kan enkelt finne ut hvilke busser som passerer ønsket holdeplass, finne holdeplassen i kart og finne informasjon om når bussen kommer i sanntid. Prøv holdeplassoversikten her.

Bestillingsløsningen 9t2

9t2 er en løsning der lærere og ansatte i barnehager og skoler kan bestille gruppereiser med buss mellom kl. 09.00 og 14.00. Disse reisene er gratis for skoleklassene og barnehagene, og betales i sin helhet av fylkeskommunen.  

Denne løsningen kan enkelt tilpasses andre typer gruppebestillinger. Slik ser bestillingsløsningen ut

Driftsportal for transportørene

I driftsportalen rapporterer operatørene driftshendelser, avvik og årsaker til avvik. I løsningen er det mulig for operatøren å poste driftsmeldingene direkte i kanaler som Facebook og Twitter. I tillegg til driftsavvik publisert av AtB hentes også driftsavvik via RSS fra f.eks FosenNamsos. Driftsavvikene presenteres oversiktlig i nettsidene. Se driftsavvik her.

skjermbilde fra atb.no

Bestillingsløsning for t:kort

I bestillingsløsningen kan de reisende fylle på t:kortene via nettsidene til AtB. CoreTrek har laget en pålogging som gjør at brukeren er innlogget på flere ”mine-sider” funksjoner på nettstedet. Dette er en single sign-on løsning, som vi har integrert med Fara sin nettbutikk.

Integrasjoner

For atb.no har vi laget integrasjoner mot følgende 3. partsløsninger:

Månedlig analyse

Hver måned utarbeider vi en analyse av tallene fra Google Analytics for nettsidene. Analyses presenteres i det interaktive verktøyet Google Data Studio.