• Fleksibel arkitektur for integrasjon
  • Ett sted for vedlikehold
  • Autorisering direkte mot ekstern kilde
  • Ett sted å logge inn

Modulen Ekstern brukerkatalog integrerer CorePublish med eksterne brukerdatabaser. Med modulen Ekstern brukerkatalog vil informasjon om brukere og brukergrupper bli hentet opp og knyttet sammen. Nye brukere eller endringer legges til ett sted og synkroniseres mot alle enheter i nettverket. En bruker kan deretter logge seg på i hvilken som helst gren av nettverket og få tilgang til sine ressurser over alt.

Vedlikehold all informasjon ett sted

Active Directory (AD) er en hierarkisk database, som inneholder informasjon om alle enheter i et nettverk. Informasjon om brukere og brukergrupper, servere og maskiner ligger lagret her.

AD er en måte å knytte sammen ressurser i et datanettverk, uansett størrelse, og brukes til å gi informasjon om enhetene og hvilke personer som har tilgang til hva. Med denne sentrale kontrollen over objektene i nettverket er det enkelt å administrere brukere og grupper. 

Med modulen Ekstern brukerkatalog vil informasjon om brukere og brukergrupper bli hentet opp og knyttet sammen. Nye brukere eller endringer legges til ett sted og synkroniseres mot alle enheter i nettverket. En bruker kan deretter logge seg på i hvilken som helst gren av nettverket og få tilgang til sine ressurser over alt.

Alltid pålogget med single sign-on

I tillegg til integrasjoner mot Active Directory har vi god erfaring med Single Sign-on løsninger (SSO). 

SSO er en automatisert måte å gjenkjenne brukere. En bruker kan logge på ett sted, en gang, og få tilgang til en rekke systemer samtidig. Brukeren kommer raskere til dokumenter og systemer og spares for mye tid og unødvendig mange pålogginger. 

Single Sign-on er en tjenste som tilbys i denne modulen.

Hvorfor bruke SSO?

  • Ingen flere passord å huske
  • Sømløs login i din nettleser
  • Redusert risiko for at data kommer på avveie
  • Ingen installsjon på datamaskinen nødvendig