Organisasjonens nettsider har et oversiktlig design og lett tilgang til viktigs informasjon fra forsiden som:

  • Banner med lenke til aktuell sak
  • Informasjon om organisasjonen og hva den står for
  • Snarveier til nøkkelinformasjon
  • Liste over siste nyheter

skjermbilde fra www.humanrightshouse.org

WordPress

Nettsidene er laget på verdens mest brukte CMS WordPress. Sidene er i responsivt webdesign og dermed tilgjengelig for brukere på alle typer enheter.