Nytt intranett

Høsten 2019 leverte CoreTrek nye nettsider til konsernet, og nå har vi også levert nytt intranett til dem. I første fase har den norske delen av konsernet nå fått nytt intranett, men etterhvert følger også konsernets selskaper i Sverige, Danmark og Finland. 

Dette intranettet har mye nyttig informasjon og flere verktøy tilpasset hvilke selskap og land de ansatte jobber i. Alt av felles informasjon som eksempelvis maler, logoer og bilder er samlet på ett sted og lett tilgjengelig for alle. 

Skjermbilde fra Insula

Nyheter tilpasset brukeren

Nyhetene på forsiden av intranettsiden reflekterer hvilket selskap den ansatte tilhører. Den ansatte blir først presentert for nyheter i sitt eget selskap, landet selskapet er etablert i og til slutt nyhetene som gjelder for hele Insula-konsernet. Disse nyhetssakene krysspubliseres mellom nettsidene og intranettet.

Ulike integrasjoner

Det nye intranettet har flere nyttige integrasjoner, blant annet AD integrasjon med søk og filtrering av ansatte i forhold til hvilket land og avdeling de jobber i. Dagens laksepris hentes fra Fish Pool Index og presenteres i en graf som alltid er oppdatert.

Les sak om nettsiden vi laget for Insula i 2019 her: https://www.coretrek.no/referanser/insula