skjermbilde fra insula.se
Bransje: Handel
Teknisk platform: CorePublish
Lansert
Intranett
Nettside
Skreddersøm
 • Line Eintveit

  Rådgiver
  Line Eintveit
  971 81 866
  Se e-post
 • Arild Neste

  Salgssjef
  Arild Neste
  977 42 162
  Se e-post

Insula er et nordisk sjømatkonsern med hovedfokus på utvikling, foredling og salg av fisk og sjømatprodukter. Konsernets strategi er å være en komplett tilbyder av sjømat til dagligvare- og storhusholdningsmarkedet, med Norden som hjemmemarked.

Insulas nye nettsider har fått et lekkert design som presenterer konsernets nordiske profil på en utmerket måte. Forsiden gir en god oversikt over konsernet med blant annet presentasjon av verdikjeden, nyheter og alle selskap som inngår i konsernet.

Flere språk

Nettstedet tar i bruk CorePublish språkmodul for administrere innhold på flere språk. Det er en omfattende jobb å holde styr på fem språk, ved å ta i bruk avansert språkhåndtering blir dette mer oversiktlig.

Insula nettsider på fem språk

Oversiktlig selskapspresentasjon

Konsernet er representert med selskap i hele norden. Disse presenteres i oversiktlig kart eller listevisning hvor brukeren kan navigere seg frem til selskap han/hun vil vite mer om. Løsningen tar i bruk filter for skille mellom selskapenes virksomhetsområder.

skjermbilde fra insula.no

Hvert enkelt selskap presenteres i en egen mal som er spesialaget til dette formålet. Selskapets nøkkelinformasjon er fremhevet med ikon og data, kontaktperson og produkttyper trekkes frem, selskapets adresser vises både tekstlig og i kart. Se eksempel på selskapsside her.

Informasjon fra denne malen brukes også til å bygge opp en oversiktlig side hvor adresser til alle selskap er samlet. Se adresseoversikten her.

Historielinje

Insula har en lang og spennende historie. https://www.insula.se/om-insula-sverige/historik/.

Vi har også levert intranett til Insula. Les mer om Intranettet her.

 

CoreTrek Sandefjord
Klinestadmoen 10
3241 Sandefjord

CoreTrek Sandnes
Holbergs gate 15
4306 Sandnes

CoreTrek Oslo
Myrens Verksted 2
0473 Oslo


 

Postadresse:   CoreTrek AS, Klinestadmoen 10, 3241 Sandefjord