Insulas nye nettsider har fått et lekkert design som presenterer konsernets nordiske profil på en utmerket måte. Forsiden gir en god oversikt over konsernet med blant annet interaktiv verdikjede, nyheter og alle selskap som inngår i konsernet.

Fem språk

Nettstedet tar i bruk CorePublish språkmodul for administrere innhold på fem språk. Det er en omfattende jobb å holde styr på fem språk, ved å ta i bruk avansert språkhåndtering blir dette mer oversiktlig.

Insula nettsider på fem språk

Oversiktlig selskapspresentasjon

Konsernet er representert med selskap i hele norden. Disse presenteres i oversiktlig kart eller listevisning hvor brukeren kan navigere seg frem til selskap han/hun vil vite mer om. Løsningen tar i bruk filter for skille mellom selskapenes virksomhetsområder.

skjermbilde fra insula.no

Hvert enkelt selskap presenteres i en egen mal som er spesialaget til dette formålet. Selskapets nøkkelinformasjon er fremhevet med ikon og data, kontaktperson og produkttyper trekkes frem, selskapets adresser vises både tekstlig og i kart. Se eksempel på selskapsside her.

Informasjon fra denne malen brukes også til å bygge opp en oversiktlig side hvor adresser til alle selskap er samlet. Se adresseoversikten her.

Historielinje

Insula har en lang og spennende historie. Denne presenteres i CorePublish' historielinje.

Vi har også levert intranett til Insula. Les mer om Intranettet her.