Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, TINE, Nortura og Felleskjøpet Agri har sammen startet prosjektet "Klimasmart landbruk". Nettstedet for prosjektet skal være en base for informasjon og kunnskap rundt klimasmart landbruk. 

Nettsidene har fått et tiltalende responsivt design og er like tilgjengelig for alle enheter. På forsiden får brukerne raskt en oversikt over hva prosjektet handler om.

Innspill fra landbruket

iphone med skjermbilde fra klimasmartlandbruk.no

Prosjektet har tro på at det allerede finnes mange gode klimaløsninger i landbruket og oppfordrer bøndene til å dele sine løsninger på nettstedet. På forsiden er det feed fra Instagram hvor alle bilder som tagges med #100løsninger presenteres.