Norges Bondelag har brukt CorePublish i mange år og har nå lansert en ny og moderne løsning. De nye sidene har et lekkert design og er responsive slik at de er tilgjengelig på alle plattformer.

På forsiden presenteres aktuelle saker, snarveier til sentrale sider, kalender for kommende aktiviteter, blogginnlegg og oversikt over alle fylkeslagene. Snarveier og kalender er også tilgjenelig fra alle andre sider.

Dame som ser på mobil med bondelaget.no

Velg ditt fylkeslag

Alle fylkeslagene har fått sine sider hvor de kan tilby sine medlemmer informasjon, nyheter, aktiviteter og tema som er tilpasset den valgte regionen.

Norges Bondelag har hatt eit godt samarbeid med CoreTrek om omlegging og utvikling av dei nye sidene. CoreTrek har losa dei nye sidene trygt i hamn og gitt oss gode råd i alle fasane av prosjektet, til idè, utvikling av meny og design og til den siste implementeringsfasen. Vi er svært godt fornøgd med dei ferdige sidene, både i funksjonalitet og design.

Inger Johanne Sæterbakk

Nettsted for Klimasmart Landbruk

Norges Bondelag har sammen med Norsk Landbruksrådgiving, TINE, Nortura og Felleskjøpet Agri startet prosjektet "Klimasmart landbruk". Vi har laget et eget nettstedet for prosjektet som skal være en base for informasjon og kunnskap rundt klimasmart landbruk. 

iphone med skjermbilde fra klimasmartlandbruk.no

Les mer om nettstedet klimasmartlandbruk.no her.