Konsesjonskraft har fått nye moderne nettsider med oversiktlig og fint design. Nettstedet er laget på CorePublish publiseringssystem.

skjermbilde fra konsesjonskraft.no

Konsesjonskrafts deltakerkommuner har en stor mengde anlegg som presenteres i kart og lister i løsningen. Her er det koblinger mellom kommuner, vassdrag, kraftverk og magasin. Alle kommuner, vassdrag, kraftverk og magasin har sin egen side med oversikt over nøkkelinformasjon og kobling til andre anlegg og kommuner.

Vannkraftens historie i Norge og Agder blir presentert i en oversiktlig historielinje. Her preenteres utbyggingen, lovene og stiftelsen av det som nå er Konsesjonskraft IKS.