CorePublish er utviklet for å gi webredaktøren en effektiv arbeidshverdag, og her er det enkelt å legge ut nytt innhold slik at nett­stedet alltid er oppdatert. CorePublish inneholder mye funksjonalitet, men har likevel beholdt fokuset på brukervennlighet.

Denne publiseringsløsningen har en struktur som skiller innhold og design. Dette gjør at web-redaktøren kan skrive innholdet én gang, men det samme innholdet kan bli distribuert til ulike sider og nettsteder.

Komplett utviklingsplattform

 
 

Brukervennlig

CorePublish har gjentatte ganger vunnet tester for å være spesielt brukervennlig og lett å finne frem i

CorePublish er en komplett utviklingsplattform hvor kunder og partnere selv kan utvikle avanserte løsninger med eksempelvis skjemaer, integrasjoner, pålogging og annen funksjonalitet. Nye versjoner er bakoverkompatible, slik at man unngår store ekstrakostnader ved oppgradering.

I CorePublish er det mulig å ha mange nettsteder i samme installasjon. Innhold og funksjonaliteter i disse kan deles selv om utseendet for hvert enkelt nettsted er forskjellig. Det er mulig å jobbe med alle de ulike nettstedene fra ett og samme sted.

Fleksibel bruker- og rettighetsstyring gjør det også enkelt å administrere store og komplekse løsninger.

Responsive nettsider

Det forventes i dag at nye nettsteder er responsive og tilpasser seg ulike skjermstørrelser på enheter som PC, nettbrett og mobil. CorePublish støtter responsivt webdesign slik at nettstedene er lesbare og brukervennlige på flere plattformer.

Universell utforming

For alle nye nettsteder i Norge er det nå lovpålagte krav til universell utforming (UU). Formålet med loven er å fremme digital likestilling uavhengig av funksjonsevne. Dette betyr at nettstedet skal være tilgjengelig for alle.

CorePublish er tilpasset og støtter alle de norske lovpålagte kravene til universell utforming.

Teknologi

CorePublish er laget på verdens mest utbredte webplattform (LAMP = Linux, Apache, MySQL og PHP). Dette er samme plattform som benyttes av Facebook, Yahoo, VG Nett, WordPress og mange andre store webløsninger. LAMP er utviklet spesielt for internettløsninger, og er meget effektiv til å lage gode løsninger med - og den er gratis.

Sikkerhet

Mangelen på sikkerhet er en av de største utfordringene for mange av de populære open source CMS-programmene i dagens marked. All kode i CorePublish er utviklet i et kontrollert utviklingsmiljø med sikkerheten i fokus.

Funksjonalitet

CorePublish er et komplett publiseringsverktøy. Systemet inneholder vesentlig mer funksjonalitet og flere muligheter i standardversjonen enn de fleste tilsvarende systemer på markedet. I tillegg til dette kan man bygge videre med ekstra moduler, samt få spesialutviklet funksjoner helt etter egne ønsker og behov.