TSL har en lekkre og oversiktlige nettsider som er like tilgjengelig på alle plattformer.

Forsiden gir brukeren raskt oversikt over hvilke tjenester som kan håndteres ved selvbetjening. Dette er tjenester som som track & trace, online booking og skjema for å bli kunde. Videre presenteres alle tjenesteområdene med tilhørende illustrasjoner. Ved mouseover er det lagt inn en artig animasjon hvor bilene 'kjører' avsted.

Skjema med oppslag mot Brønnøysundregisteret

Anleggsarbeider med ipad som har skjermbilde fra tsl.no

TSL bruker CorePublish skjemamodul for bestilling av kundekonto. Dette skjemaet bruker oppslag mot Brønnøysundregisteret slik at kunden kun trenger fylle ut organisasjonsnummer så vil firmainformasjon fylles ut automatisk i skjemaet.

TSL har både nettsider og intranett i sin CorePublish-løsning.