• Bygg selv med drag & drop
  • Lag egne valideringsregler
  • Eksporter svarene til Excel
  • Begrens tilgangen til enkeltskjema

Skjemamodulen er et allsidig verktøy som lar dere produsere skjema i CorePublish. Skjemaene åpner for innsamling av tilbakemeldinger og ulike typer av interaksjon med de besøkende på nettstedet deres. Med denne modulen kan dere selv skreddersy skjema til ulik bruk, der svarene automatisk samles inn og lagres slik dere ønsker. Svarene kan eksporteres til Excel for videre behandling. 

Kanskje ønsker dere å redusere antallet telefonhenvendelser? Da kan et ’Kontakt oss’-skjema benyttes. Ønsker dere tilbakemeldinger på et spesielt produkt eller påmeldinger til et arrangement? Det er enkelt å lage egne skjema for dette. Dere styrer selv hvor på nettstedet skjemaene skal plasseres, hvilke personer som kan besvare dem og hvordan svarene skal mottas for videre behandling hos dere. Skjema kan deles over flere sider og inngå i en arbeidsflyt med en eller flere mottakere. 

Et allsidig verktøy

Med Skjemamodulen er det enkelt å bygge egne skjema. Et skjema består av et fritt antall felt, som dras inn og flyttes rundt i skjemaet ved hjelp av standard drag&dropfunksjonalitet. Med moduler som tekstfelt, avkrysningsbokser, radioknapper og nedtrekksmenyer er variasjonsmulighetene mange. Dere kan legge til forhåndsutfylte elementer eller felt der brukere selv kan laste opp filer eller skrive tilbakemeldinger i egne fritekstfelt.

Skjemaene kan blant annet brukes til:

  • kontakt oss
  • innlogging
  • påmelding
  • rapportering
  • ledige stillinger
  • feedback
  • bestilling av brosjyrer

Ved å legge til instruksjoner og forklarende tekster, bilder og video blir skjemaet intuitivt i bruk for alle som skal fylle det ut. På den måten sikrer dere at de innsendte skjemaene gir dere den informasjonen dere ønsker og at svarene holder god kvalitet.

Flere maler og språk ingen hindring

Hvert skjema kan bygges opp fra bunnen, eller dere kan kopiere maler for å forenkle oppbyggingen av skjemaer med samme formål. Dette er tidsbesparende og sikrer at skjemaene deres får det likt utseende.

Skjemamodulen følger språkoppsettet i deres løsning i CorePublish. Det er derfor enkelt å opprette skjema på ulike språk.

Gi ulike rettigheter

I CorePublish kan dere kontrollere hvilke brukere og brukergrupper som har tilgang til ulike kategorier, artikler og funksjoner. Denne funksjonaliteten finner dere også i Skjemamodulen. Både overordnet og på hvert enkelt skjema kan dere styre tilgangen for hele brukergrupper eller for enkeltbrukere.
Dere kan blant annet tildele rettigheter rundt bruken av malene, behandling av skjemaer og definering av arbeidsflyt. 

God kontroll på svarene

For at brukerne skal gi de tilbakemeldingene dere ønsker, må dere sikre at skjemaet er bygget opp på en god og selvforklarende måte. Strukturen i Skjemamodulen,med blant annet muligheter for hjelpetekster og valideringer hjelper dere med kvalitetssikringen. 

Svarene man får inn må håndteres og lagres slik at dere får maksimalt utbytte av den innsendte responsen på skjemaene.

Innsendte skjemaer

Alle innsendte skjemaer lagres automatisk i CorePublish og listes opp løpende. Hvert svar kan skrives ut eller eksporteres til Excel og det er enkelt å sortere opplistingen slik dere foretrekker.

Maler

Det er enkelt å opprette nye skjema eller bygge skjema basert på kopier av eksisterende skjemaer. Arbeidsflyt En arbeidsflyt bestemmer hvordan det innsendte skjemaet skal behandles i deres organisasjon. Som standard arbeidsflyt i CorePublish lagres alle innsendte skjema direkte i løsningen, i tillegg til at svarene plasseres under ’Innsendte skjemaer’. Hvis dere ønsker andre rutiner for mottak og behandling av innsendelsene, kan der enkelt legge til faser som ’Ny henvendelse’ eller ’Under arbeid’. 

Lagringsmetoder

Alle innsendte svar lagres automatisk i CorePublish. Svarene kan sendes til bestemte mottakere på e-post og innsendte filer kan lagres i multimediearkivet. Dere kan velge andre lagringsmetoder etter behov. Filer lastet opp i besvarelsene kan for eksempel automatisk lagres i en bestemt mappe i multimediearkivet.

Etinnsendt skjema kan kobles mot egne kundesystemer for sømløs innhenting av informasjon.

Validatorer

For ytterligere kvalitetssikring av skjemaene kan besvarelsene kontrolleres gjennom å gjøre noen av feltene obligatoriske. Da tvinges brukerne til å fylle ut svar i gitte felt for å kunne sende inn skjemaet. 

I Skjemamodulen ligger det et sett med valideringsregler, som ’Dette feltet må inneholde en e-postadresse’ eller ’Dette feltet må være utfylt’. 

Disse reglene fungerer slik at skjemaet ikke blir godkjent før alle slike felt er fylt ut korrekt. Dere kan selv bestemme hvorvidt og hvordan disse validatorene skal benyttes i de ulike skjemaene.