Rådgiver Jan Morten Andersen ved siden av et CoreTrek reklamebannerCoreTrek er omfattet av Åpenhetsloven og vi har gjennomført en grundig intern prosess for å sikre at grunnleggende krav til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er ivaretatt - ikke bare internt i selskapet, men også hos våre leverandører. Med publiseringen av vår egenerklæring i forhold til overholdelse av åpenhetsloven, kan alle som har CoreTrek som leverandør være trygg på at vi ivaretar våre forpliktelser - og dermed også dine forpliktelser. Vi har etablert rutiner som sikrer at vi over tid opprettholder fokus på dette området og iverksetter forholdsmessige tiltak dersom vi oppdager avvik. Vårt styre har godkjent dette arbeidet og her kan du se åpenhetserklæringen som vi har publisert

Frist 1.7.2023 for innføring og publisering

I følge “Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold” (til daglig omtalt som Åpenhetsloven) skal alle virksomheter som er omfattet av denne loven ha innført rutiner, gjort evalueringer og publisert en Åpenhetserklæring på sine nettsider innen 1.7.2023. Alle selskaper som tilfredsstiller 2 av disse 3 kriteriene er omfattet av loven:

  • Mer enn 70 millioner kroner i årlig omsetning
  • Mer enn 50 ansatte

  • Balanse > 35 millioner kroner

Som en konsekvens av det arbeidet vi har gjort med vår egen åpenhetserklæring, har vi opparbeidet både kompetanse og løsninger som kan stilles til rådighet for våre kunder. Vi kan hjelpe dere med å få på plass et rutineverk for arbeid med åpenhetsloven og de evalueringene dere må gjøre i forhold til dette. 

CoreTrek har utarbeidet en oversikt over ulike typer erklæringer som er plassert i bunnen på et nettsted. Det begynner etter hvert å bli mange erklæringer som skal på plass, og da er det praktisk å ha en god struktur for dette. Du finner eksempel på dette på www.ifokus.as

Konkurransevridende for mindre virksomheter 

Hva om du ikke er omfattet av Åpenhetsloven? Er det da bare å lene seg tilbake og puste lettet ut? CoreTrek mener at loven har et potensial for å virke konkurransevridende. Begrunnelsen for dette er at det er enklest å kjøpe av en virksomhet som har presentert en egenerklæring på sin hjemmeside. Om denne erklæringen er tilfredsstillende, er det ikke nødvendig å gjøre ytterligere undersøkelser for de som skal handle med dere. Finner man ikke en slik erklæring på hjemmesidene til en potensiell ny leverandør, må man gjøre risikovurderinger og eventuelt en nærmere undersøkelse. Man påtar seg et større arbeid og en større risiko ved å kjøpe av en liten bedrift som ikke forholder seg til lovkravene. Om du ønsker litt bistand på dette området, tar vi gjerne en prat med deg. Vi mener det er viktig at dine kunder opplever at det er friksjonsfritt å handle med deg som hos andre aktører som har denne erklæringen på plass. 

Webinar om Åpenhetsloven

CoreTrek har tidligere arrangertt et webinar om Åpenhetsloven. Du kan se dette i vinduet under. 

 

 

Dersom dere ønsker bistand med å få en slik erklæring på plass, kan dere kontakte Jan Morten Andersen som er Coretrek sin Complianceansvarlig og GDPR-ekspert. Dere kan kontakte ham via mail: janmorten@coretrek.no eller på telefon: 905 92 635.