Noen av utfordringene vi ser hos våre kunder er:

 1. Kompleksitet og Skalerbarhet: Når kompleksiteten øker med mange forskjellige brukertyper, tilganger, systemer og applikasjoner, blir skaleringen av IAM-systemer ofte utfordrende.
 2. Brukervennlighet vs. Sikkerhet: Det er en kontinuerlig balanse mellom å tilby brukervennlige opplevelser og opprettholde høy sikkerhet. Sterke sikkerhetskrav kan noen ganger føre til mer komplekse påloggingsprosesser som igjen kan påvirke brukerens opplevelse negativt.
 3. Endringshåndtering: Når ansatte bytter stillinger eller slutter, må tilganger raskt endres eller fjernes. Dette kan være utfordrende å administrere, spesielt i større organisasjoner med mange systemer.
 4. Systemintegrasjoner: Mange organisasjoner bruker et bredt spekter av systemer og applikasjoner som krever IAM-integrasjoner. Å sørge for sømløs samhandling mellom de forskjellige systemene opplever mange som teknisk utfordrende.
 5. Regelverk og Overholdelse: Med stadig flere lover og forskrifter som regulerer personvern og datasikkerhet, må IAM-systemer oppfylle strenge krav. Dette stiller krav til kontinuerlig oppdatering og tilpasning.
 6. Skytjenester og Mobiltilgang: Økende bruk av skytjenester og mobile enheter gir nye utfordringer for IAM. Dette stiller krav til å administrere tilgang fra forskjellige enheter og steder med en dynamisk og sikker tilnærming.
 7. Brukerbevissthet: Selv med avansert IAM kan brukernes svake påloggingspassord eller dårlig sikkerhetspraksis utgjøre en trussel. Opprettholdelse av god brukeropplæring og bevissthet om sikkerhet er viktig.
 8. Rask teknologisk utvikling: Den teknologiske utviklingen skjer raskt, med nye trusler og sikkerhetsløsninger som oppstår kontinuerlig. Dette gjør det nødvendig å holde seg oppdatert med de nyeste IAM-tilnærmingene og -teknologiene.
 9. Kostnader: Implementering og vedlikehold av IAM-systemer kan være kostbart, spesielt for mindre organisasjoner. Valg av en kostnadseffektiv løsning som gir balanse mellom kostnadene og fordelene kan være en utfordring.

En kostnadseffektiv løsning for IAM?

I flere prosjekter har vi sett behovet for å ha en løsning for å sikre bedre identitets- og tilgangsstyring (IAM). Vi har derfor skapt CoreTrek IDP (Identity Provider). Dette er en tjeneste som tilbyr identitets- og tilgangsstyring for webapplikasjoner. Med CoreTrek IDP kan du enkelt administrere brukere, roller, grupper og rettigheter på tvers av ulike systemer og plattformer. CoreTrek IDP er basert på standarder som OAuth 2.0 og OpenID Connect, og støtter flere autentiseringsmetoder som brukernavn og passord, e-post, mobil, tofaktor og sosiale medier..

Hva er fordelene med CoreTrek IDP?

CoreTrek IDP gir deg flere fordeler som:

 • Skalerbarhet: CoreTrek IDP kan håndtere et stort antall brukere og forespørsler uten å redusere ytelsen eller stabiliteten. CoreTrek IDP er bygget på en moderne og robust arkitektur som kan tilpasses etter behov.
 • Fleksibilitet: CoreTrek IDP lar deg integrere med ulike webapplikasjoner og plattformer ved å bruke standardiserte protokoller og grensesnitt. CoreTrek IDP tilbyr også et PHP SDK (software development kit) som gjør det enkelt å implementere funksjonaliteten i din egen applikasjon.
 • Brukervennlighet: CoreTrek IDP gir deg et intuitivt og oversiktlig grensesnitt for å administrere brukere, roller, grupper og rettigheter.
 • CoreTrek IDP gir også brukerne dine en enkel og smidig innloggingsopplevelse med tilpasset design til kundens profil

Hvordan fungerer CoreTrek IDP?

CoreTrek IDP fungerer som en "mellommann" mellom webapplikasjonen din og brukerne dine. Når en bruker ønsker å logge inn på din applikasjon, blir brukeren omdirigert til CoreTrek IDP, hvor foretrukken autentiseringsmetode bli valgt. Etter at brukeren har bekreftet sin identitet, blir brukeren sendt tilbake til din applikasjon med et token som inneholder informasjon om brukeren og de tilhørende rettighetene. Din applikasjon kan så bruke dette tokenet til å gi brukeren tilgang til de relevante ressursene og funksjonene.

Hvordan komme i gang med CoreTrek IDP?

For å komme i gang med CoreTrek IDP, trenger du følgende:

 • En konto hos CoreTrek IDP, hvor du kan registrere din webapplikasjon og få tildelt en klient-ID og en klient-hemmelighet.
 • En webapplikasjon som støtter OAuth 2.0 eller OpenID Connect, eller som kan bruke SDK-en fra CoreTrek IDP.
 • En integrasjon mellom din webapplikasjon og CoreTrek IDP, hvor du konfigurerer parametere som omdirigerings-URL, omfang, respons-type og så videre.

Ta kontakt med oss på CoreTrek om du vil vite mer om CoreTrek IDP eller prøve det ut selv!