Hva du må gjøre

1. februar 2023 må alle virksomheter i offentlig sektor ha på plass en tilgjengelighetserklæring på sine nettsteder. Er du i offentlig sektor og ennå ikke har påbegynt denne prosessen, er det lite tid å miste. Torsdag 10. november holdt CoreTrek gratis webinar om tilgjengelighetserklæringen og hva du må gjøre for å få dette på plass i tide.

Hva er tilgjengelighetserklæring?

I tilgjengelighetserklæringen synliggjør du i hvor stor grad nettstedet ditt er universelt utformet. Den er først og fremst rettet mot brukeren av nettstedet. Her informerer du også om eventuelle brudd på kravene og årsaken for dette. I tillegg skal du legge til rette for å kunne motta tilbakemeldinger.

Ikon tilgjengelighet

Hvem må ha tilgjengelighetserklæring på plass?

Det har vært noen uklarheter rundt hvem det nye kravet gjelder. Kravet om tilgjengelighetserklæring gjelder offentlig sektor og enkelte private virksomheter som leverer tjenester på vegne av offentlig sektor.

Webinaret ble holdt torsdag 10. november 2022, og du kan se opptaket nedenfor.
 

Link til UU-tilsynets guider for hvordan man genererer dokumenter som er riktig utformet.