Søkemotoroptimalisering (SEO) er en betegnelse på alle de tiltakene som gjøres for at en nettside skal bli enklere å finne for de som søker informasjon. Målet med en SEO-analyse er å finne muligheter til å skape en bedre rangering og synlighet i søkemotorer for å tiltrekke seg relevante besøkende til nettsiden. 

Det er ikke mange som tar seg bryet å bla til side to på Google, da er det langt vanligere å justere søket og søke en gang til. Det hjelper dessverre lite med en sprek nettside full av godt innhold dersom ingen finner den. En SEO-analyse er et godt utgangspunkt for å bli mer synlig generelt og samtidig bli løftet frem som relevant av søkemotorene.

Google og andre søkemotorer bruker kunstig intelligens og måler hele tiden hva søkerne foretrekker. For å komme høyt opp på søkeresultatsiden (SERP) og bli værende på topp, er det helt avgjørende å ha relevant innhold for søkeren, samt gode tekster pakket inn på en brukervennlig og teknisk riktig måte. Det er ikke lenger nok å stappe innholdet fullt av nøkkelord du ønsker å være synlig på. Slik var det kanskje før - nå handler det mye mer om brukervennlighet og relevans.

Hva er en SEO-analyse?

SEO-analysen gir en håndfast rapport som viser hvordan nettsiden rangerer i dag, i tillegg til konkrete tiltak for å bli bedre rangert i søkemotorer. 

Vi bruker tekniske verktøy, fagkunnskap og sunn fornuft basert på erfaring for å komme frem til disse tiltakene. Vi tar også en kikk på hva de største konkurrentene gjør. Funn fra disse punktene gir en liste med anbefalte tiltak for at nettsiden skal få seg et løft. Noen av tiltakene kan det være enkelt å utføre, mens andre kan kreve teknisk eller faglig hjelp for å få utført.

Resultatet av en SEO-analyse settes opp i en rapport med konkrete tiltak for å forbedre synligheten både på kort og lang sikt. SEO krever også løpende oppfølging og arbeid slik som at det eksempelvis publiseres nytt og relevant innhold med jevne mellomrom, at eldre artikler oppdateres og at cms og publiseringsløsning blir oppdatert. Vi bistår selvsagt med dette arbeidet også dersom det er ønskelig. 

Se våre pakker for SEO-analyse

Hva inneholder en SEO-analyse?

En SEO-analyse inneholder mange elementer som gjerne går litt inn i hverandre, og nedenfor ser du noe av det vi vil presentere i en rapport.

Søkeord og søkefraser

Et søkeord er selve kjernen i et søk, og dermed svært sentralt når det jobbes med SEO. I analyser får vi frem en oversikt over hvilke søkeord dere er synlige på, og plassering i organisk søk som er viktig for å ha noe å gå ut ifra. Vi undersøker også varianter av ordet som kan egne seg bedre for dere, som vi da mener vil kunne generere mer relevant trafikk. Det handler om å finne de søkeordene som målgruppene faktisk benytter når de søker informasjon.

Lenker

Lenker er en svært viktig del av SEO-arbeidet, og antall eksterne lenker kan avgjøre om siden kommer seg opp på førstesiden eller ei. Vi ser på mengden eksterne lenker, og sammenligner disse tallene opp mot relevante konkurrenter. Vi vil også komme med konkrete tiltak for å spre innholdet på nettsiden på en bedre måte. 

Nettsidens innhold

Innhold står for rundt 30 prosent av vektingen for hvor en nettside havner i et organisk søkeresultat (altså uten annonsering). Dette gjør innhold til den viktigste delen av søkemotoroptimalisering. Vi undersøker muligheten for mer spisset innhold tilpasset målgruppenes søk, og tar en kvalitetssjekk av det innholdet som befinner seg på nettsiden. Det handler også om en god miks av tekst, film, foto og animasjonsfilmer. 

Redaksjonell sjekk

Videre går vi detaljert gjennom noen utvalgte undersider. Vi ser på hastighet for nedlasting både på mobil og desktop, og eventuelt hvilke tiltak som må gjøres for å få hastigheten opp. Videre tar vi en sjekk på hvordan den aktuelle siden ligger an i organisk søk sett opp mot aktuelle søkeord og søkefraser. Vi ser også på innhold og helheten på siden og kommer med tips, anbefalinger og tiltaksliste basert på funn vi gjør visuelt og gjennom analyseverktøy.

Teknisk løsning

I analysen går vi systematisk gjennom nettstedet for å finne hvilken teknisk stand nettstedet er i, sett fra søkemotorens side. Ut fra denne sjekken kommer vi frem til hvilke tiltak som bør gjøres for at søkemotorene leser nettstedet på best mulig måte.

Undersøkelse av mobilvennligheten

Mobilen står ofte for godt over  halvparten av all trafikk på nettsteder, og andelen her  er økende. Det er derfor svært viktig at mobilversjonen fungerer godt. Det er faktisk mobilversjonen av nettsiden Google leser (indekserer/crawler) for å se innholdet. Vi går blant annet gjennom hvor rask siden er og føles, sentrale konverteringspunkter for å se om de som søker informasjon klikker seg dit vi ønsker og hvor godt siden fungerer på håndholdte enheter.

Det er altså svært mye nyttig informasjon som kommer ut av denne rapporten med helt konkrete tiltak for forbedring.. Våre rådgivere, utviklere og innholdsprodusenter står også klare til å bistå mot en topplassering hos søkemotorene.

Ønsker du mer informasjon om SEO-analyse


 

Premier Google Partner  Bra søk