Hva er Google Consent Mode?

Enkelt sagt er Google Consent Mode en funksjonalitet som gir deg anonymiserte analyticsdata helt fra brukeren åpner nettstedet, uavhengig av brukerens samtykke. Fra det tidspunktet brukeren gir samtykke til bruk av statistiske cookies, endrer Analytics adferd og sender ordinære data inneholdende personopplysninger. 

Før et samtykke foreligger, sendes pingbasert informasjon til analyticskontoen din. Du kan se brukernes adferd på nettstedet, samt konverteringer, men kan ikke identifisere brukeren. Denne funksjonaliteten sikrer at du etterlever GDPR uten at du mister de viktigste dataene. Om brukeren ikke gir samtykke til din bruk av statistiske cookies, fortsetter Google å sende pingbaserte analyticsdata.

Google Analytics i anonymisert modus

Du kan også sette opp Google Analytics slik at det kjører i anonymisert modus. Det som da skjer, er at Google sender normale analyticsdata som inneholder brukerens IP-adresse, men før disse dataene når frem til analyticskontoen,  blir IP-adressen anonymisert. Forskjellen mellom Consent Mode og anonymisert modus, er at du ved valg av Consent Mode vil få personopplysninger straks brukeren har gitt sitt samtykke. Om anonymisert modus benyttes sammen med en samtykkeløsning, vil du ikke motta analyticsdata før brukeren har gitt samtykke til din bruk av statistiske cookies. Dersom brukeren ikke gir et slikt samtykke, vil du heller ikke motta noen analyticsdata. 

Hold testing utenfor Google Analytics

Det er fornuftig å filtrere ut alle nettsidebesøkene fra din egen IP-adresse. Når du jobber med en nettside leses artiklene lenge, sidene lastes ned mange ganger og du tester at alt fungerer som det skal. Du ønsker selvsagt ikke at denne testingen skal vises i Google Analytics og gi et uriktig bilde, siden dette jo ikke er reelle besøk av folk som søker dine tjenester eller produkter. Den enkleste og vanligste måten å unngå dette på er ved å ekskludere alle besøk fra din digitale adresse, altså din egen IP-adresse.

CoreTrek hjelper deg

Vi har verktøyene og kompetansen som er nødvendig for å finne den beste løsningen for din nettside.
Kontakt oss gjerne, så tar vi en hyggelig GDPR-prat.