Målet med all markedsføring er å skape verdi, enten i form av å tiltrekke seg nye kunder eller å øke salget til eksisterende kunder. For å lykkes med markedsføring bør man ha en god grunnmur på plass i form av en merkevareplattform. Enkelt forklart beskriver merkevareplattformen hvem du er, hva du selger, hvilken rolle du har i kategorien, hvorfor kundene skal velge nettopp deg, og ikke minst:  Hvem du skal selge til. I denne artikkelen tar vi for oss hvordan du kan jobbe med personas - for å nå dine vekstmål.

 

En klassisk feil mange gjør

Iveren etter å selge – og redselen for å gå glipp av kunder - kan fort medføre at man går i den klassiske fellen og beskrive en utydelig målgruppe basert på antagelser og demografiske variabler, som vist i denne tegneserien fra Marketoonist.

 

Personer diskuterer personas

 

Ved å sørge for å bli godt kjent med kundene dine og gå i dybden på målgruppebeskrivelsen, vil du også garantert lykkes bedre med salget. Her er utarbeidelse av personas et nyttig verktøy for å forstå kundene bedre.

 

Hva er personas?

Personas er en beskrivelse av målgruppen din utover de demografiske variablene. Det er ikke virkelige mennesker som beskrives, men en generalisering av dine kjernekunder. Jobben med å utvikle personas hjelper deg å forstå hvilke behov, ønsker og bekymringer kundene dine har og hvordan deres adferd er relatert til ditt produkt/tjeneste. 

 

Det er flere fordeler ved å utvikle personas:

  • Personas gjør det enklere å treffe de rette personene med riktig innhold og budskap som engasjerer.
  • Du oppnår en økt effekt av markedsføringen 
  • Økt ROI
  • Du kan bruke personas til behovsbasert produktutvikling
  • Du kan utforme presise briefer til kreative byråer og de som produserer innhold

 

Resultatene du oppnår ved å ta i bruk personas er uvurderlige og det er verdt å legge ned litt arbeid i dette.

 

Fire steg for å bli bedre kjent med målgruppen din

For å komme i gang med utviklingen av personas foreslår vi følgende fire steg:

1. Start med en analyse av kundebasen din hvor du for eksempel stiller disse  spørsmålene:

 

  • Hva vet du allerede om kundene?
  • Hva kjøper de i dag?
  • Ser du noen tydelige skiller mellom kundene?

2. Snakk med de som sitter nærmest kundene – hva sier kundeservice og salg? Kundeservice og salgsavdelingen sitter ofte på en unik innsikt om kundene.

 

3. Dersom du opplever at du ikke har nok innsikt fra dataanalyser og personer, kan det være nyttig å gjennomføre dybdeintervjuer med et utvalg kunder og potensielle kunder.

 

4. Gjennomfør en personas workshop hvor du involverer bredt i organisasjonen. Her jobbes det med:

 

  • Mulige dimensjoner (viktige egenskaper for kjernekundene).
  • Gruppearbeid hvor personas blir beskrevet både med ord og visualisering.

Husk at det er viktig at det er et tydelig skille mellom de forskjellige personasene. Vi anbefaler å starte med maks fire personas, for så å utvide dersom man ser behov for det. 

 

Du har personas på plass, hva nå?

Ved å bli bedre kjent med målgruppen din tar du noen viktig skritt mot å etablere et godt fotfeste i markedet. Personas-arbeidet er et levende arbeid som hele tiden skal justeres og videreutvikles. Personas bør ikke bare brukes av markedsavdelingen, men innarbeides i hele organisasjonen. Sørg for å synliggjøre dem for eksempel på intranettet eller ved hjelp av plakater som er synlige for de ansatte.

Slik hjelper vi kundene med personas-arbeidet

I CoreTrek bruker vi en velprøvd metodikk for utvikling av personas. Sammen med kunden analyserer vi innsikten som allerede finnes og vurderer hvorvidt det er behov for mer innsikt. Vi fasiliterer personas workshops og leverer ferdig personas beskrivelser basert på resultatene fra workshopen. 

 

 

Kunne det være aktuelt for deg med en slik workshop? Eller ønsker du bare å ta en prat om personas? Ta kontakt med vår rådgiver Trude Nilsen.