Tjener du ikke mer penger selv om du har god trafikk til nettsiden fra annonser, relevant innhold, “call to action-knapper” og kontaktskjema? Her får du noen gode råd:

Vår erfaring er at bedrifter som inkluderer konverteringsoptimalisering (CRO) i sin strategi og markedsplan, lykkes bedre med annonsering og inntjeningen på nettsiden, enn bedrifter som ikke prioriterer dette. Dersom du og din virksomhet bruker penger på innhold, søkemotoroptimalisering og annonsering, vil det å optimalisere for økt konvertering være neste nødvendige tiltak.

La oss først se på hva konvertering betyr og hvordan det fungerer. Deretter ser vi på hvordan du kan optimalisere for å øke konverteringsraten, slik at du øker antall leads og salg.

Hva betyr konverteringsrate?

Konverteringsrate er prosent eller forhold av antall besøkende som kommer til nettsiden din og de som faktisk konverteres til en kunde eller et lead. Konverteringsraten vil alltid være basert på noen satte mål, og er derfor ofte forbundet med nettbutikk (e-commerce). 

Når det gjelder salg av produkter er det jo enkelt; hvor mange besøkte din side forrige uke? Og hvor mange av dem ble til betalende kunder? Del det første på det siste tallet, og så har du konverteringsraten for sist uke.

Når det er sagt: Konverteringsrate er selvsagt også viktig for bedrifter som selger tjenester eller er informasjonsbaserte. Dersom du bruker nettsiden din til å få inn leads, vil målet eksempelvis være antall nye leads. Altså hvor mange besøkende meldte seg på nyhetsbrev, tok kontakt for konsultasjon, lastet ned eller leste innhold, for eksempel.

Dette vil si at CRO er strategien bak optimalisering av nettsiden din, for å få høyest mulig konverteringsrate. De fleste vellykkede strategier inkluderer mye analyse og testing for å hjelpe deg med å spisse nettsiden din, slik at trafikk blir til konvertering.

Hva er gjennomsnittlig konverteringsrate?

Det sies at en gjennomsnittlig konverteringsrate generelt ligger på rundt 2%. Det betyr at for hver 100 besøkende til dine nettsider, så er det rundt to personer som konverterer til betalende kunder. Dette varierer naturligvis fra industri, bransje, produkt eller tjeneste og eventuelle andre faktorer, men, det er en grei referanse å ha i bakhodet. Ligger du under denne gjennomsnittlige raten, så har du en jobb å gjøre for at nettsiden din skal fungere bedre. Ligger du på eller litt over gjennomsnittet er det fortsatt mulig å optimalisere slik at du kan tjene enda mer.

Grunnleggende konverteringsoptimalisering (CRO)

Flere elementer og en fokusert strategi må ligge i bunn av jobben med konverteringsoptimalisering for dine nettsider. Skal du virkelig gjøre en god jobb bør du vurdere å la spesialister ta seg av dette, men det er likevel mye du også kan gjøre selv.

1. Ha en tiltrekkende, profesjonell og funksjonell nettside
Som regel har du noen spesifikke sider (landingssider) som du håper skal konvertere besøkende. Mens det for nettbutikker ofte er veldig mange sider som de besøkende skal konvertere på. Potensielle kunder vil gjerne besøke mange sider før de utfører noen form for handling. Og det er helt normalt at de bare vil se seg rundt opptil flere ganger før de faktisk handler. Det lønner seg derfor at alle sider på nettstedet ditt, samt helhetsinntrykket, er funksjonelt og tiltrekkende.

Start med å tenke på hvilken handling brukeren skal utføre på siden. Viktig informasjon og avgjørende funksjoner må være lett tilgjengelige og enkle å forstå. Det visuelle uttrykket er selvsagt også viktig. 

Potensielle kunder kommer til dine sider fra flere typer enheter, så pass på at siden din ser like bra ut på mobil og nettbrett som på en stasjonær skjerm. Du må også tenke på lastehastighet. Laster alle sider raskt og riktig? I verste fall kan altfor lang lastetid gjøre at brukerne “snur i døra”, og dermed aldri kommer i gang med den oppgaven de ønsker å gjennomføre.

Før du bruker for mye tid på å justere sider som kanskje er utdaterte teknisk og designmessig, bør du vurdere nye nettsider, eller i det minste få et godt redesign.

2. Ha definerte mål, en tenkt kjøpstrakt - og mål alt!
Som nevnt i starten av denne artikkelen er hele konseptet konvertering basert på måloppfyllelse. Derfor må du sette klare og definerte mål. Uansett om du selger produkter eller tjenester skal landingssiden være designet for det spesifikke målet. Det er viktig å måle alle data som er knyttet til ditt konverteringsmål. Hvordan interagerer besøkende med siden? Hvor mange beveger seg videre i trakten?

Dersom du eksempelvis ønsker at den besøkende skal laste ned en e-bok, så er målet med akkurat denne konverteringen å få inn mottakers e-postadresse. Mens det langsiktige målet kan være bestilling av produkt eller tjeneste, som følge av informasjonen de får i e-boken.

Definer hovedmålet, men tenk også på hvilke delmål som må til for å nå hovedmålet, samt hvor i kjøpstrakten de besøkende befinner seg per mål. Det kan vise seg veldig verdifullt å følge med på hvor besøkende eventuelt stopper opp eller faller ut av kjøpstrakten. 

Her vil du vil etterhvert få mange gode data som vil kunne analyseres og kartlegge hva som fungerer og ikke. 

3. Vær tydelig, konsis og fengende
For å lage optimale landingssider er det viktig å være konsis og holde seg til poenget. Statistikk viser at vi har rundt syv sekunder på å fange besøkendes oppmerksomhet, før de eventuelt forlater nettsiden. For noen målgrupper er denne tiden enda kortere. 

Ditt budskap og oppsett bør derfor være enkelt å forstå og konsumere, samt fange interessen til de besøkende. 

Landingssiden bør bygges rundt det å fremme hva som er unikt. Få frem hva du tilbyr og hvorfor det er verdifullt for kunden. Hvilken utfordring løser du for dem? Hvorfor bør de handle i dag, hos deg?

Kortfattet betyr dette at du må ha følgende:

  • En god overskrift
  • Konsist innhold
  • En lettfattelig CTA (call-to-action) / handlingsfremmende knapp
  • Og, som sagt, for din egen del - et definert mål

Det kan være fordelaktig å benytte innholdseksperter til å hjelpe deg med å utforme riktig innhold. Dersom du ikke selv er god på tekst kaster du muligens bort mye tid og penger på landingssider som ikke konverterer på grunn av manglende innhold / ikke godt nok innhold.

4. Sist, men ikke minst: Testing
Enten du skriver innholdet selv eller ikke, må du uansett ikke bare godta skrivejobben som utført. Å teste nettsider teknisk og innholdsmessig er noe av det viktigste du gjør innen konverteringsoptimalisering. Små forandringer kan gi stor effekt.

Benytt deg av A/B-split-testing for å prøve ut forskjellige overskrifter og handlingsfremmende knapper (CTA). A/B-testing er en av de mest effektive strategiene innen CRO.

Grav deg ned i analyse og statistikk for å se på forskjellige typer engasjement, i tillegg til konverteringsraten. Når du finner noe som ser ut til å bedre konverteringen ikke stopp og si deg fornøyd, men fortsett å teste videre i samme retning.

Dette er en pågående prosess som, på sikt, kan lede til utrolige resultater. Lykke til!

Dersom du har noen spørsmål om konvertering, økt salg eller nettsider så ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig og uforpliktende prat.