Voice Search er teknologi som benytter talegjenkjenning for å søke på nettet. Istedenfor å skrive på tastaturet, benytter du stemmen din til å raskt og enkelt søke etter det du ønsker eller lurer på. Stadig flere tiltrekkes av denne formen for nettsøk. Det går fortere, frigjør hendene dine, og gir deg muligheten til å multitaske – noe som er positivt for oss nordmenn i en stressende hverdag.

Hvordan søke?

Talesøk i GoogleFor å gjøre et talesøk i f.eks. Google, trenger du kun å si “Ok Google” for å aktivere talesøk, og dernest si hva du ønsker å søke etter. Du kan også aktivere ved å klikke på mikrofonen i søkefeltet.

Hvis du f.eks. ser etter en ny sykkel, kan du si «tilbud på landeveissykkel». Og hvis du er nysgjerrig på elbiler, kan du stille spørsmål som “hvor langt kan en elbil kjøre uten å lade?” – ikke ulikt tradisjonell søking.

Hvor stort er Voice Search?

Du tenker kanskje at å snakke direkte til søkemotoren er noe som ligger til fremtiden, men teknologien har allerede blitt svært effektiv, etter hvert som misforståelser har blitt færre. Feilmarginen er betraktelig lavere i dag enn i 2012, da den norske versjonen av Google Voice Search ble introdusert.

I tillegg har talesøking økt veldig i popularitet. I 2015 økte volumet av søk ved hjelp av virtuelle assistenter som Google Assistant, Siri og Cortana fra null til 10%, globalt. Det tilsvarer 50 milliarder stemmesøk per måned. I 2016 ble 20% av mobilsøk utført med tale, og nøyaktigheten ligger på rundt 95%.

Trenden er at antall brukere øker og at resultatene blir mer presise. Kjemper som Apple, Microsoft og Amazon spår at taleteknologi vil bli en naturlig del av husstander i løpet av de kommende årene. ComScore projiserer at innen 2020 vil halvparten av alle søk være talesøk.

Hvordan kan du optimalisere for talesøk?

Folk benytter talesøk for å få svar på det de lurer på, og for å finne de produktene og tjenestene de har bruk for. Ditt mål er å være svaret. Tenk derfor på hvilke problemer din bedrift ønsker å løse, og skriv innhold som besvarer kundenes spørsmål.

Å finne de riktige søkeordene å være synlig på for talesøk er utfordrende – men skreddersydd, nyttig innhold vil kunne føre til mer direkte og relevante resultater som hjelpe folk å finne løsninger.

Når vi bruker tale for å søke, vil vi gjerne ordlegge oss annerledes enn når vi skriver. Vi spør gjerne, “Hvordan blir jeg kvitt flekker på teppet?” istedenfor “vaske teppe”, som man ville skrevet.

Når du har tenkt over hvilke begrep og spørsmål du ønsker å være synlig på, bør du ta en test i Google for å se hvilke resultater som dukker opp. Spesielt om det resulterer i en Google Answer Box. Prøv deretter å besvare spørsmålet på en mer direkte måte. Ved talesøk er det disse resultatene som blir lest høyt, og de gir derfor en god sjanse til å tiltrekke nye kunder.

Tenk derfor over hvordan folk faktisk prater, og sikt deg inn mot såkalte long-tail-søkeord i din SEO. Benytt disse fullstendige og dagligdagse formuleringene til svarene på siden din, helst i den første setningen, slik at Google forstår at du besvarer spørsmålet som søkes etter.

Et godt tips er å ha en egen underside med «Ofte stilte spørsmål», hvor du gjengir spørsmål du ofte får på telefon, mail og i butikken. Bruk samme verbale formulering, og svar direkte på disse spørsmålene. Slik får du overbevist både Google og potensielle kunder om at du kan tilby en løsning.