Dør som åpnes og viser et åpent landskap på utsidenBedrifter som omsetter for mer enn 70 mill., har mer enn 50 ansatte eller har en balanse som er større enn 35 mill., er i henhold til lovverket forpliktet til å sikre at bedriften ivaretar FNs menneskerettigheter, samt ILOs regler for ansvarlig arbeidsforhold. Dette gjelder ikke bare internt i virksomheten, men også i hele leverandørkjeden. Du er altså ansvarlig for at dine leverandører etterlever kravene, og du skal publisere en redegjørelse for hvordan du forholder deg til dette på nettsidene dine innen 30.6.2023.

Vi i CoreTrek er ikke jurister, men vi har gjort en grundig jobb med å sette oss inn i regelverket og implementere dette i egen organisasjon. Vi har laget et malverk for hvordan en slik erklæring kan publiseres.

I webinaret 2. juni 2023 delte rådgiver Jan Morten Andersen malverket i tillegg til at han gjennomgikk de viktigste kravene i Åpenhetsloven. I webinaret luftet han også tanker rundt hvordan loven kan virke konkurransevridende, og hvordan mindre bedrifter kan motvirke negative effekter som følge av dette.