Har du kontroll på personvernerklæringen?

GDPRDe fleste nettsider har en personvernerklæring. Noen er tilfredsstillende, mens svært mange strever med å oppfylle de formelle kravene til en slik erklæring. Enkelte erklæringer var tilstrekkelige for noen år siden, men har ikke holdt tritt med tiden.

Når oppdaterte du personvernerklæringen din sist? Gjenspeiler den virkeligheten i din virksomhet?

30. november 2023 avholdt vi webinaret med fokus på personvernerklæringen. Under kan du se opptak av webinaret. Det varer i ca. 25 minutter og holdes av vår GDPR-ekspert Jan Morten Andersen. I webinaret får du en praktisk gjennomgang av hva du bør vurdere og hva du kan gjøre for å sikre at personvernerklæringen din er oppdatert og i orden.