Hamar kommune kontaktet oss i februar med ønske om hjelp til å få laget en collage av bilder fra kommunens innbyggere. Bildene markerer og viser hvordan innbyggerne i kommunen har hatt det gjennom dette året med korona. Hamar kommune mottok tusenvis av bilder som tilsammen utgjør denne store collagen, og vårt bidrag var å lage en digital løsning som ble brukt for å samle inn alle disse bildene. 

Viktig med personvern og sikkerhet

Det var viktig å ta hensyn til personvern da bildene skulle samles inn, både med tanke på hvem som sender inn bilder og ikke minst hvem det vises bilder av. Kommunen måtte være sikre på at de som ble vist på bildene hadde gitt sitt samtykke til det. Dette løste vi for Hamar kommune ved at de la skjema for opplasting av bilder inn på “Min side” som krever login. Dermed kunne ikke hvem som helst laste opp hva som helst av bilder, og de som sendte inn bilder måtte bekrefte at bildene var deres og at kommunen fikk tillatelse til å bruke dem. 

Alle bilder ble kontrollert manuelt

Alle bildene ble lastet inn i et multimediearkiv og sjekket manuelt av ansatte i kommunen for å sikre at det ikke var bilder med uønsket innhold. Når bildene var godkjent ble de vist i tilfeldig rekkefølge på kommunens nettside. Se eksempler på dette her: www.hamar.kommune.no/kultur-og-fritid/mitt-korona/

Kunstverket har fått navnet Annerledesåret

Det felles kunstprosjektet denne collagen har blitt står nå i Strandgateparken i Hamar sentrum. Med denne collagen, som har fått navnet Annerledesåret, har Hamar kommune ønsket å vise noe av alt det innbyggerne har opplevd - hver for seg, men allikevel sammen.

Håpet er at denne annerledestiden snart er over. Det har kostet. Vi kjenner det alle sammen.

Tusen takk til Hamar kommune for et spennende og givende oppdrag!
Les mer om prosjektet her www.hamar.kommune.no/article51528-7966.html