Det hele startet med å ansette syv utviklere som kom rett fra skolebenken. Dette var et bevisst valg fordi man var ute etter å utvikle nye produkter og løsninger. Her var Arve Skjørestad én (blant totalt 120 søkere) som var så heldig å bli tilbudt en stilling den gangen. Han jobber fortsatt i CoreTrek, nå som leder for produktutvikling. 

Skjørestad husker oppstartstiden som en periode med høy faktor av prøving og feiling ispedd en god dose pågangsmot og ureddhet. Ureddhet var på en måte både deres felles styrke og svakhet. Her var det ikke snakk om arbeidsdager fra 08:00 - 16:00, jobben ble rett og slett en livsstil.

Kreativitet og fokus på produktutvikling - CorePublish ser dagens lys.

Det ble jobbet med utvikling av flere ulike produkter innenfor alt fra publisering til e-commerce og CRM. Samtlige produkter fikk Core (som i kjerne) i navnet sitt, CorePage, CorePublish, CoreProject, CoreCustomer, CoreCommerce. Fokuset var enkle og brukervennlige løsninger.

Av disse variantene ble CorePublish med i den videre satsningen, de andre ble vraket. CorePublish viste seg å bli et av de beste CMS’ene på markedet. Det har blitt videreutviklet med tiden og er fortsatt et populært og teknisk oppdatert produkt som brukes av mange store og små norske virksomheter.

Målet var å vokse veldig fort. Vår første kunde med CorePublish var Norsk Kjøtt (idag kjent som Nortura) i 2001. De er fortsatt kunde av CoreTrek og bruker CorePublish den dag i dag. Vi følte på et enormt press - her måtte vi jo bare levere, sier Skjørestad.

Fusjon med MKT i Sandefjord i 2005 gir større tyngde i markedet

Fra 1. januar 2005 fusjonerer CoreTrek med Sandefjord-selskapet MKT (Menneske, Kunnskap og Teknologi AS). MKT var et konsulentmiljø som leverte skreddersydde løsninger til sine kunder. Selskapet hadde konsulenter og prosjektledere inne i store prosjekter hos kunder som for eksempel NSB og NHO, men det hadde ikke en egen publiseringsløsning.

Ved å fusjonere MKT og CoreTrek fikk man et miljø som hadde både publiseringsverktøyet og ressursene til å levere store og komplekse løsninger. Med denne fusjonen fikk CoreTrek enda større tyngde i markedet og vant flere store kontrakter som for eksempel Hedmark IKT, Helse Nord og Oslo kommune.

En utfordrende tid

Etter noen år med god fart og vekst kom en nedgangstid for CoreTrek i 2008. Da ledelsen som hadde dratt lasset helt fra starten forsvant kom selskapet litt ut av kurs og omsetningen dalte. Oslo-kontoret som hadde blitt etablert noen år tidligere ble lagt ned og det måtte en aldri så liten snuoperasjon til for å redde selskapet. Dette ble starten for CoreTrek slik vi kjenner selskapet i dag: Et solid selskap preget av sunn drift.

Ny leder tar over skuta - kjøper og rigger til

Mot slutten av 2010 fikk CoreTrek igjen ny sjef, Kristian Susnic, som fortsatt er daglig leder for selskapet. Nå ble det nye tider, herfra har pilene bare pekt oppover. De siste 10 årene har det blitt satset ytterligere på produktutvikling og strategiske oppkjøp. Målet er å være en komplett partner for selskapets kunder. Coretrek har siden 2016 kjøpt Early Media, 07 Interaktiv, Kaup Media og til slutt InBusiness i 2019.

CoreTrek henger med i utviklingen. Vår visjon er å levere “pålitelige og effektive løsninger”. Vi ønsker å være en komplett partner for virksomheter som benytter digitale løsninger til å nå sine mål. Derfor er det viktig at vi kan levere alle type nettløsninger på flere plattformer sammen med markedsføring. Det er mange døgnfluer i denne bransjen, vi har vist at vi ikke er en av dem, sier Susnic.

Egen markedsføringsavdeling - CoreTrek er en komplett partner

Som en del av det å bli en komplett partner for sine kunder etablerte CoreTrek i 2019 en egen markedsføringsavdeling som jobber med innholdsproduksjon i tillegg til digital markedsføring.

Nå lager vi ikke bare nettløsninger lenger. Vi er blitt en komplett leverandør som i tillegg tilbyr å fylle nettsider og nettbutikker med godt innhold både i form av tekst og bilder, samt også markedsføre nettsidene slik at folk finner dem, sier Susnic.

Hva med de neste 20 årene?

Det er kjent at 7 av 10 selskaper går konkurs i løpet av 10 år. CoreTrek kom seg gjennom de 10 første og har nå blitt en voksen tenåring som har lagt en solid og god plan for voksenlivet. Dette lover godt for fremtiden. 

Se hyggelig presseomtale fra Sandefjord Blad