Vårt medlemskap i “Bra Søk” er bra for våre kunder

CoreTrek er medlem av Bra Søk og med det forplikter vi oss til å følge søkemotorenes retningslinjer. Medlemskapet forplikter også at man aksepterer klageordningen som gjør at spesielt egne kunder - men også andre - kan klage inn medlemmet for brudd på retningslinjene til Bra Søk om det skulle skje.

Forpliktelsen vi har inngått som medlem er en viktig garanti for alle våre eksisterende og nye kunder, og vi håper det gir en ekstra trygghet i vårt samarbeid. Norge var først ute med å etablere en bransjeforening for søk med tydelig selvjustis, og Bra Søk har tatt kvalitetssikring på alvor. Byråer, annonsører og andre virksomheter kan melde seg inn og jobbe for en positiv utnyttelse av fordelene ved søk.

Som medlem i Bra Søk vil vi sammen bidra til å synliggjøre de positive aspektene ved søkemotormarkedsføring slik at bedrifter og organisasjoner ser dette som en naturlig del av sin markedsføringsmiks. Søkemotoroptimalisering (SEO), dialog i sosiale medier og tilrettelegging av klikkbar annonsering er de mest kjente arbeidsområdene.

CoreTrek er også medlem i INMA

Våre annonsører skal ved hjelp av våre råd og vår kompetanse forstå viktigheten og verdien av å inkludere søkemotormarkedsføring som en del av sin helhetlige markedsføringsstrategi. Nettopp av denne grunn har Bransjerådet valgt en tett tilknytning til INMA - interesseorganisasjonen for digital markedsføring og kommunikasjon. CoreTrek er medlem også her. Gjennom både bransjerådet Bra søk og INMA holder vi oss oppdatert på alt fra trender til de siste oppdaterte lover og regler vi skal arbeide innenfor.

Sammen skal vi hjelpe våre kunder med godt søkemotorarbeid som setter brukeren i sentrum.
For mer informasjon om dine rettigheter og våre forpliktelser kan du lese detaljert informasjon her: http://brasok.no/hvorfor-brasok