Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er det sentrale direktorat for beskyttelse av informasjon og infrastruktur av betydning for samfunnskritiske og andre viktige samfunnsfunksjoner. Nå skal NSM ha en ny nettside med et modernisert uttrykk og funksjonalitet som underbygger direktoratet som en relevant og fremtidsrettet myndighet.

Det var i utgangspunktet 17 aktører som ønsket å gi et tilbud til Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og etter første runde gjensto fem aktører som fikk levere et tilbud til gjennomgang og vurdering. CoreTrek gikk seirende ut av alle runder og fikk signert kontrakt om leveranse i oktober 2019. 

CoreTrek skal i løpet av et halvt års tid utvikle en løsning som skal være dynamisk, og som må kunne endres fra å være “statisk” i normale situasjoner, til å være mer nyhetsdrevet, for eksempel ved store datahendelser. Det skal være enkelt å løfte frem kjerneinnhold gjennom en modulbasert løsning.  

Sikkerhet på alle plan 

All kontakt med NSM gikk via telefon og epost til det var tid for kontraktsmøte. At NSM tar sikkerhet på alvor kom tydelig frem da vi var på besøk, for her er det ikke lov til å ta med PC, telefon eller annet teknisk utstyr med inn.  

Kristian Susnic hos NSM
Her er vår administrerende direktør og løsningsarkitekt Kristian Susnic på vei inn til møte, men først måtte PC og mobil låses inn og så bar det inn gjennom slusene i bakgrunnen.

Mål for nettsiden til NSM 

Nettsiden skal både dekke NSMs behov for å kommunisere, men også levere det brukerne ønsker å finne, og målet er blant annet å redusere antall henvendelser til NSM via epost og telefon ved at brukeren i større grad finner det de har behov for på nettsidene. I tillegg ønsker NSM en stabil publiseringsplattform som støtter NSMs nåværende og fremtidige behov for blant annet integrasjoner og selvbetjening. Det er ønskelig at løsningen holder et godt og anerkjent sikkerhetsnivå til tross for at innholdet på siden er generell informasjon til publikum.

Prosjektet er et prestisjeprosjekt for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og direktøren i direktoratet vil til en hver tid være orientert om milepæler og generell fremdrift i prosjektet.

NSM vurderte tilbyderne etter tre kriterier:
CoreTrek ble vurdert som best på løsningsbeskrivelse (Fikk 10 av 10 mulig poeng)
CoreTrek ble vurdert som best på pris (Fikk 10 av 10 mulig poeng)
CoreTrek ble vurdert som best på kompetanse (Fikk 10 av 10 mulig poeng)