– Koronaberedskapen rammet helseindustrien hardt. Krisen viste behovet for økt digital helsekommunikasjon. Sammen med CoreTrek bistår vi kundene med å konvertere fysiske møteplasser til ulike typer digitale løsninger for flere legemiddelselskaper, sier Carl Fredrik Bø, byråleder i Artell. 

Må tenke nytt rundt helsekommunikasjon 

Det å bruke digital kommunikasjon gir nye muligheter for helsevesenet, helseindustrien og pasientene.  Men det er også noen skjær i sjøen:

– Vi er helt i starten med tanke på hvordan informasjon på internett, tingenes internett og digitale kommunikasjonsløsninger kommer til å endre helsevesenet. Samtidig ser vi at feilinformasjon på nettet kan være en trussel for den enkeltes helse, og den kan skape unødig engstelse. Vi trenger flere aktører som kan gi god sykdomsinformasjon, sier Bø,

En stadig eldre befolkning gjør at Norge som samfunn står overfor nye, store helseutfordringer  i årene fremover.  Her skal mye informasjon nå ut til målgrupper som kanskje ikke er like vant til å være digitale, men digitaliseringen må bli en del av normalen. 

– Vi er nødt til å tenke nytt rundt helseløsninger.  Et av de viktigste tiltakene vil være god, digital helsekommunikasjon, sier Marianne Blindheim Eriksen, byråleder i CoreTrek.

Et spennende samarbeid 

Samarbeidet mellom Coretrek og Artell vil bidra til å utvikle gode digitale kommunikasjonsløsninger for kunder innen helsesektoren, med en solid helsefaglig forankring og tilnærming.  Det har aldri vært større behov for aktører som kan levere god helseinformasjon, og samarbeidet med CoreTrek gjør at denne informasjonen når ut til målgruppene. Begge selskapene er blant de fremste aktørene innen sitt område i Norge og sammen kan vi utrette mye bra  fremover.