CoreTrek viser eksempler på nettsteder som gir gode resultater for organisasjoner, og hvordan vi jobber for å komme frem til riktig nettløsning for våre organisasjonskunder. Integrasjon med medlemssystemet er ofte en sentral del her. CoreTrek viser noen eksempler på dette og belyser muligheter og utfordringer.

Groupcare presenterer medlemssystemet Membercare, og viser blant annet hvordan det kan brukes til kompleks medlemsadministrasjon, kurs/arrangementshåndtering og integrasjon til økonomisystem. Dere vil også få innblikk i de mange mulighetene som finnes i selvbetjeningsløsningen Membersite. 
 
Norges Bygdeungdomslag v/Generalsekretær Håkon Skahjem snakker om hvorfor de valgte Membercare som deres medlemssystem. Han forteller hvordan systemet hjelper deres hundre lokallag som befinner seg i alle landets kriker og kroker til å øke lokalt engasjement og minske sentral administrasjon. Skahjem vil også fortelle om hvordan samarbeidet med CoreTrek rundt integrasjonene til nettsiden deres har gitt økt funksjonalitet.

Velkommen til et nyttig og inspirerende webinar 16.juni kl.13:00 - 14:30! Påmelding her.