På taket av stadion produseres fornybar strøm som forsyner nærområdet med strøm ved hjelp av 4300 kvadratmeter med solceller. Energien kan også lagres i batteriet på dagen og forbrukes når Odd spiller kamp på kvelden.

Et spennende pilotprosjekt

Det er Skagerak Energi som står bak dette prosjektet. Skagerak Energilab er et pilotprosjekt for lokal produksjon, lagring og distribusjon av elektrisk energi. Det er bygget ved Skagerak Arena i Skien av Lede (Tidligere Skagerak Nett) i samarbeid med ABB Electrification Norway, Kontorbygg AS og Odds Ballklubb. Prosjektet er støttet av Enova.

På dagtid forsynes nærområdet med strøm fra solcellepanelet og overskuddsenergien blir lagret slik at det kan brukes på kveldstid. I løpet av et år produseres det fornybar strøm tilsvarende ett års strømforbruk for cirka 36 boliger - ganske imponerende! 

Norges største landbaserte batterilager

Nede på bakkeplan utenfor fotballbanen står en liten bygning som inneholder en stor mengde energi. Bygget er fylt opp med batterier som mellomlagrer energien fra solcellepanelet. Det er fra disse batteriene nærområdet henter energi til strøm, lys og varme på kveldstid.

Informasjonsskjermer om solcelleanlegget fra CoreTrek 

På utsiden av stadion står det monolitter / touchskjermer som viser informasjon om solcelleanlegget. Disse informasjonsskjermene og teknologien bak er levert av CoreTrek. Her kan du for eksempel få informasjon om hvor mye strøm som produseres i sanntid i tillegg til grafer som viser solinnstråling og strømproduksjon i kW. Du kan også finne historisk informasjon eller få vite hvor mye strøm som til enhver tid ligger i batteriene. 

Skjermene viser en kalkulasjon over hvor mange hus anlegget har forsynt med strøm så langt i dag. Dette for å illustrere på en forståelig måte hvor mye strøm som produseres. Skjermene har også en QR-kode du kan scanne for å få tilgang til ytterligere informasjon om solcelleproduksjonen og Skagereak Energilab.

Se film om informasjonsskjermene her:

Ønsker å nå barn og unge

Prosjektleder Signe Marie Oland i Skagerak Energilab sier at ønsket er å nå enda flere barn og unge med dette prosjektet. - Vi ser at disse dataene som hentes ut kan være nyttig i undervisning på skolene for eksempel. Derfor ønsker vi å gjøre det mulig å hente dataene rett til mobil og pc - ikke bare til informasjonsskjermene som fysisk står ved Skagerak Arena. Det arbeidet hjelper CoreTrek oss med, sier Oland. 

Fornøyde kunder er alltid hyggelig

Dette har vært et veldig interessant prosjekt for oss i CoreTrek å være med på. Det er også veldig hyggelig når Skagerak Energilab er fornøyd med vårt bidrag. 

Det å ha hele datasystemet vårt i samme løsning fra CoreTrek gir oss flere fordeler. Det er smidig i forhold til å oppdatere og vedlikeholde, samt med tanke på videreutvikling. Vi er veldig fornøyd med det CoreTrek har levert, både teknisk sett og funksjonelt, avslutter prosjektleder Signe Marie Oland. 

Prosjektleder Signe Marie Oland ved Skagerak Energilab er godt fornøyd med samarbeidet og det Coretrek leverer.

Prosjektleder Signe Marie Oland ved Skagerak Energilab