CoreTrek ønsker å gjøre noe med dette. Vi har de siste tre årene derfor vært en av hovedsponsorene til SF Kvinner (Sandefjord Fotball Kvinner). Gjennom vårt sponsorat legger vi til rette for en satsning på kvinnefotball i regionen hvor vi har vårt største kontor. Vestfold som region er rangert nest sist i Norge når det gjelder satsing på jente- og kvinnefotball, og det ønsker vi å gjøre noe med. 

Like rettigheter både innen arbeidslivet og idretten

Det bør være målet, og det bør ikke være et mål som ligger langt der fremme. Innen kvinnefotball i Norge er det dessverre ganske langt frem. Betingelsene er ikke i nærheten av like gode som for herrene. Vårt bidrag er en liten dytt på veien for våre jenter som har ambisjoner og mål de ønsker å realisere. Jentene i SF Kvinner jobber akkurat like hardt som guttene, og de er gode forbilder til yngre jenter i regionen. Flotte ambassadører for en flott idrett, rett og slett.

To jenter som heier på tribune

Et lokalt engasjement for å gi like betingelser

Vår filosofi når det gjelder sponsing er at vi ønsker å bidra lokalt der våre ansatte er engasjert. Derfor sponser vi alt fra hesteløp til fotball-lag og speidergrupper. 

Ettersom selskapet har vokst, er det nå etablert en ordning hvor ansatte kan søke om spons to ganger i året. Vi har satt en pott for sponsing og en komité velger blant kandidatene som søker. Kanskje er det håndball-laget til en datter som trenger midler til nye baller, eller en teatergruppe som trenger støtte til å lage kulisser - spekteret er vidt. 

Men den største potten får altså kvinnefotballen - og på en dag som denne føles det ekstra riktig. 

Finn din arena

Vi oppfordrer også andre bedrifter til å ha en strategi rundt sin sponsorvirksomhet. Det er en fin og meningsfull måte å profilere seg på, og vi vet jo at de pengene vi bidrar med kommer godt med og er til glede for dem som mottar. 

Så håper vi at jente- og kvinnefotballen stadig vil ta steg mot den likheten jentene som velger denne idretten fortjener. Vi ønsker lykke til og håper at det har skjedd mye på denne fronten innen 8. Mars 2025! 

Foto: Rose M. Thorheim