Telenors bruk av GA var forbudt, men GA4 er lovlig
Datatilsynet har nylig avsluttet sin undersøkelse av Telenors bruk av Google Analytics i 2020. Som vi skrev om i mars i år, så var den foreløpige konklusjonen at Telenors bruk av Google Analytics ikke var i samsvar med personvernforordningen (GDPR). Datatilsynet har nå truffet en endelig beslutning som bekrefter dette. Samtidig har Datatilsynet uttalt at det nå likevel er lovlig å bruke Google Analytics som følge av nye regler rundt overføring av personopplysninger til amerikanske selskaper.

Denne uttalelsen kommer etter mye usikkerhet og forvirring rundt lovligheten av Google Analytics. Mange har vært usikre på om de kunne fortsette å bruke verktøyet eller ikke. Med denne uttalelsen bekrefter Datatilsynet at du nå kan være trygg på at du kan fortsette å bruke Google Analytics for å spore trafikk og brukeratferd på nettstedet ditt.

Hva nå?
Det nye rammeverket for dataoverføring mellom EØS og USA er altså bakgrunnen for at Datatilsynet nå gir grønt lys for bruken av Google Analytics. Som vi skrev om tidligere i år, så forventer vi at NOYB (organisasjonen som klaget inn bl.a. Telenor sist), også vil teste det nye rammeverket for EU-domstolen. Vi forventer derfor at sagaen om Google Analytics vil fortsette en stund til. Google Analytics er imidlertid tillatt brukt inntil EU-domstolen eventuelt konkluderer med noe annet. I praksis tar den type saker gjerne 1-2 år. For deg betyr det at du trygt kan fortsette å bruke Google Analytics en god stund til - og kanskje i hele nettstedet ditt sitt levetid.

For å bistå nettstedeiere bedre, har Datatilsynet utarbeidet en veileder med råd for analyse og sporing på nettsteder. Denne gjelder uavhengig av hvilket verktøy du benytter, og er viktig å være bevisst på.

Fortsatt usikker?
Er du usikker på hvorvidt ditt analyseverktøy er implementert i henhold til GDPR og Datatilsynets veileder? Dersom du har Google Analytics 4 eller Matomo implementert av CoreTrek, så er punktene i Datatilsynets veileder tatt høyde for. 

Har du spørsmål rundt analyseverktøy, så ta kontakt med din kontaktperson i CoreTrek eller Christoffer Sørensen (se kontaktopplysninger på siden her).
Er du fortsatt usikker på Google Analytics, kan Matomo være et godt alternativ for deg.

Meld deg på kurs i bruken av Google Analytics eller Matomo
Har du Google Analytics 4 eller Matomo installert, men sliter med å forstå hvordan du best bør bruke det? Meld deg på ett av våre kurs i bruken av webanalyse:

Les hele Datatilsynets uttalelse på datatilsynet.no