Dette er en kunde vi har jobbet med i flere år, og i denne workshopen var fokus å videreutvikle KnowMe versjon 1.0 som har vært på markedet siden 2019 

Slik fungerer KnowMe

Med KnowMe kan nærpersoner beskrive hvordan en person uten verbalt språk kommuniserer. Ved hjelp av filmer, bilder og tekst kan denne informasjonen bli tilgjengelig for andre. I stedet for at dette er kunnskap som kun de nærmeste har, kan også andre få mulighet til å bli kjent med måten denne personen kommuniserer på. Dette bidrar til et tettere samarbeid mellom hjem, skole og omsorgstjeneste i en hverdag med mange hender. 

KnowMe versjon 2.0 skal med økt brukervennlighet, bedre teknologiske løsninger og bruk av AI lette hverdagen til brukeren. Målet er at denne versjonen skal bli et enda enklere og mer effektivt hjelpemiddel. Et hjelpemiddel som virkelig kan utgjøre en stor forskjell for sårbare mennesker

Vår leveranse i prosjektet

CoreTrek leverer alt fra prosjektledelse, design, brukertesting, Appene Observer og Companion, samt Webapplikasjonen Creator som denne løsningen består av. 

Her får vi utfordret oss selv på mange ulike plan - også AI -  dette arbeidet er utrolig givende.

På workshopen deltok Kommunikationscenteret Hillerød og Emtech i tillegg til KnowMe og CoreTrek,

For meg som produkteier og ansvarlig for videreutviklingen av KnowMe så er nøkkelen til et produkt med høy brukerverdi at alle som er involvert i utviklingen har et felles eierskap og en felles forståelse av problemet våre produkter og tjenester skal løse for sluttbrukeren. Denne gangen satte vi oss alle ned over to dager rundt samme bord i «nøytrale» og hyggelige omgivelser for å bli bedre kjent og skape en forståelse på tvers av fagdisiplinene. Dette legger et fremtidig grunnlag for gode relasjoner, et godt samarbeid og en tydelig og effektiv arbeidsprosess. Stor takk til CoreTrek som er villige til å investere i oss som kunde på denne måten. 

- Morten Hope, daglig leder / eier LifeTools AS

Les mer om LifeTools og KnowMe her