ThiGro® er et forskingsbasert refleksjonsspill som studentene kan spille sammen i grupper. 

Partnerskap mellom OsloMet og CoreTrek

Dette spillet  er resultatet av et partnerskap mellom OsloMet og CoreTrek. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er ansvarlig for den faglige utviklingen av innholdet, mens Coretrek er ansvarlig for den tekniske løsningen og support.

- Vi er glade for å få lov til å lage ThiGro® sammen med OsloMet. Det føles givende å lage løsninger av denne typen som brukes av mange og som skaper stor nytteverdi, sier Thomas Ekdahl, prosjektleder hos CoreTrek.

- Gjennom spillet blir deltagerne bedre rustet til blant annet å finne løsninger på utfordringer knyttet til overgangen de står i, forteller Bodil Innset, seniorrådgiver i karrieretjenesten ved OsloMet.

Gruppe menneskerHele teamet fra OsloMet og applikasjonsavdelingen i CoreTrek (Foto: Solfrid Hartberg)

Spillet får gode tilbakemeldinger

Nå er refleksjonsspillet testet ut på 1500 studenter ved OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og det har fått gode tilbakemeldinger. Studentene melder tilbake at spillet hjelper dem med refleksjon rundt hverdagslige valg og hvordan disse valgene påvirker studiehverdagen. Undervisere som var med å prøve ut spillet sammen med studentene sine, melder tilbake at de også ser nytteverdien. 

Dette er noen av tilbakemeldingene fra undervisere:

- Spillet er et godt verktøy for å hjelpe studentene i gang med nettverksbyggingen allerede ved studiestart. Jeg vil definitivt anbefale spillet til andre undervisere, sier førsteamanuensis Tone Nygaard Flølo ved sykepleierutdanningen.

- Studentene har likt spillet. Jeg ser at mange av spørsmålene kan overføres til deres arbeid som lærer også, sier universitetslektor Lise Lynum ved grunnskolelærerutdanningen.
 

Et spill i flere versjoner

- ThiGro® kommer i flere versjoner, og hvert spill er tilpasset forskjellige endringer og overganger i studentlivet. Det er ulike kategorier av utfordringskort hvor deltakerne i grupper på 4-5, skal reflektere over disse utfordringene sammen.

Eksempler på hva som kan stå på et utfordringskort er; «Hva kan du bidra med i et vanskelig gruppearbeid for å få samarbeidet til å bli bedre?» eller «Du ser alltid en student sitte for seg selv, hva gjør du for å inkludere personen?».

- Versjonen av spillet for studenter som skal ut i arbeidslivet har utfordringskort innenfor kategorier som: Jobbsøkerprosessen, nettverk og relasjoner, forventninger og krav i arbeidslivet og arbeidsmiljø, sier Sonja Susnic, universitetslektor ved yrkesfaglærerutdanninga ved OsloMet.

- De ulike versjonene av spillet vil du få tilgang til ved at instituttet eller fakultetet du studerer ved abonnerer på ThiGro®, forteller Sonja Susnic.

- På sikt skal det også lages flere spesialtilpassede versjoner av ThiGro®. Det kan være for grupper som stipendiater, masterstudenter, studenter som skal over til arbeid, ut i praksis og utveksling, avslutter hun.
 

ThiGro® kan spilles på alle digitale flater, fysisk eller hybrid og skal bidra til å:

  • Mestre utfordringer i overganger

  • Styrke samhandling blant studenter

  • Utvikle refleksjons- og problemløsningsevne

  • Øke andelen som fullfører utdanning

Her kan du lese mer om Thigro