Vi kan hjelpe med å sikre at dere etterlever de krav som stilles for personvern på nettsider.

Cookies som krever samtykke

Alle nettsteder benytter cookies, men det skilles mellom nødvendige cookies og cookies som deler persondata. Cookies som deler persondata krever samtykke fra brukeren av nettsidene. Nytt fra 6. mars 2024 er at Google krever en godkjent samtykkeløsning dersom nettstedet benytter Google Analytics eller Google Ads. CoreTrek leverer samtykkeløsninger fra Cookie Information. Cookie Information er en markedsledende leverandør som er godkjent av Google. 

Cookies brukes for eksempel til:

  • Digital markedsføring som sporer brukerne på tvers av nettsider
  • Digital markedsføring som er koblet mot f.eks Google Ads eller Facebook
  • Google Analytics eller andre statistikkverktøy

Her kan du se hvilke GDPR-pakker vi tilbyr: