GDPR og e-policy handler om å respektere personvernet til dine kunder og brukere, og det er viktig å ta dette på alvor. Hvordan ligger nettsiden din an med tanke på GDPR?

Vet du om alt er slik det bør være? Eller håper du bare at ting er i orden i forhold til dette? 

  • Hvordan vite hva som trengs for å være innenfor regelverket med tanke på GDPR?
  • Hvilke samtykker må du innhente fra kunder og brukere?

Vi tilbyr en GDPR-analyse av nettsiden din for å finne ut om den har det som trengs, eller om det må gjøres tiltak for å få alt på plass. Her kan du se hvilke GDPR-pakker vi tilbyr: