Hvor står vi i 2022?

I Norge har det historisk vært betydelig usikkerhet omkring kravene til personvern på nettet. I EU er usikkerheten fjernet, og det foreligger en lang rekke tilfeller av høye bøter som følge av manglende samtykke til innsamling av samtykker og andre personvernrelaterte forhold på nettet. Ved inngangen til 2022 har Datatilsynet og NKOM lang på vei klargjort kravene til innhenting av samtykker. Blant annet inneholder forslaget til ny EKOM-lov en presisering av at kravene til samtykke til bruken av cookies er de samme som under GDPR (Personopplysningsloven). Det siste året har utviklingen vist at en lang rekke av våre største og viktigste nettsteder har etablert løsninger som innhenter samtykker til bruken av cookies og innsamling av personopplysninger. Dette har du ganske sikkert sett på nettbutikkene til Elkjøp, Power, XXL, medier som VG og Amedia, samt de fleste banker og forsikringsselskaper.

Personvern er respekt for kunden din

Det er lett å sette likhetstegn mellom GDPR og juridiske krav. Undersøkelser gjennomført av blant andre Google viser at det for tiden skjer en kraftig bevisstgjøring av forbrukerne i forhold til personvern og rettighetene til egne personopplysninger. Dette aspektet er viktigere enn det juridiske baklandet. Dette dreier seg om å fortjene sine kunders respekt og tillit. 

Ved å være åpen om hvilke cookies du benytter, hvilke persondata som behandles og samtidig ber om kundens samtykke skaper du grunnlag for tillit. Tillit er helt avgjørende for nettstedet ditt. 

Hva er personopplysninger?

En personopplysning er noe som identifisere deg, som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse , IP-adresse med mer. Tenk på det som brikker i et puslespill. Alle elementer som alene eller sammen med andre kan identifisere en person, er en personopplysning.

Behandler nettsiden min personopplysninger? 

Sannsynligvis gjør den det. Noen har et bevisst forhold til dette og bruker personopplysninger til retargeting etc. Andre vet ikke at nettstedet deler personopplysninger. Vi kan hjelpe deg med kunnskap om dette. Kanskje vi kan fjerne cookies du ikke kjenner til, og ikke ønsker?

Hva skjer med 3. parts cookies?

3. partscookiens død er varslet og vil nok ble en realitet i en ikke alt for fjern fremtid. Dette endrer ikke på kravene, men kan medføre at mange vil fjerne denne type cookies, og i mange tilfeller ikke lenger ha behov for en samtykkeløsning. Da kan man klare seg fint med en deklarasjonsløsning. 

Bortfall av 3. partscookies medfører ikke at innsamling av personopplysning vil opphøre. Den vil bare finne nye former og disse vil også kreve samtykke. Våre løsninger vil hele tiden være oppdatert og tilpasset nye krav og rammebetingelser. 

Hva kan CoreTrek hjelpe deg med?

Vi kan hjelpe deg med å analysere nettstedet ditt, og anbefale en løsning som passer for deg. Resultatet er at du er  «compliant» i forhold til regelverket samtidig som du gjør deg fortjent til dine kunders tillit. 

Kontakt oss, så finner vi en løsning som passer for deg, eller se våre GDPR-pakker her.