CoreTrek er klar til å bistå deg, slik at du også etter 6. mars kan benytte Googles markedsføringsverktøy som eksempelvis Google Ads. Er du i tvil, kan du kontakte din faste rådgiver hos CoreTrek.

Har du en eksisterende samtykkeløsning?

Om du har en eksisterende samtykkeløsning fra Cookie Information eller Cookiebot, kan vi oppgradere denne for deg, slik at den tilfredsstiller Googles nye krav.

Dette kan vi tilby til en fast pris på kr 2 500,- eks mva. Denne prisen forutsetter følgende:

 • For Cookie Information-løsninger:
  • Implementeringen kan gjøres ved hjelp av Google Tag Manager
  • Eksisterende design av cookiebammeret overføres til nytt banner
 • For Cookiebot-løsninger (normalt levert av Easyweb) 
  • Enkelt design overføres til ny løsning

Om det oppdages forhold på nettstedet som kompliserer oppgraderingen, vil CoreTrek kunne fakturere for ekstra tid som brukes. Det er mange nettsteder som skal oppgraderes på kort tid, og for å sikre en effektiv prosess, forbeholder CoreTrek seg retten til å fakturere inntil 2 ekstra timer uten forutgående å varsle kunden. Årsaken vil dokumenteres på fakturaen. Om tilleggsoppgavene forventes å bli mer omfattende, kontaktes kunden for aksept før arbeidet igangsettes. 

Har du ingen samtykkeløsning?

Om du ikke har en samtykkeløsning på nettstedet og likevel ønsker å benytte Googles markedføringsverktøy, kan vi hjelpe deg med dette. I perioden frem til 31.3.2024 har vi et spesialtilbud på en godkjent samtykkeløsning fra Cookie Information. Prisen vil i denne perioden være:

 • Oppsett av løsning (engangskostnad): kr 4 500,- eks mva
 • Årlig lisenskostnad for bruk av løsningen: fra kr 1 650,- eks mva

Prisen for oppsett baserer seg på følgende forutsetninger:

 • Implementering kan skje ved hjelp av Google Tag Manager
 • CoreTreks utvikler får tilgang til nettstedets Tag Manager
 • Cookiebanneret leveres uten designmessig tilpasning.

Du kan lese mer om løsningen her. Her fremgår også ordinære priser. 

Vi kan også levere samtykkeløsninger levert av Cookiebot. Løsningene tilsvarer de som er beskrevet over og har følgende priser:

 • Oppsett av løsning (engangskostnad): kr 4 500,- eks mva
 • Årlig lisenskostnad for bruk av løsningen: fra kr 2 850,- eks mva. Alternativt kan du selv opprette en konto hos Cookiebot og gi oss tilgang til denne. 

Etter å ha mottatt din bestilling, kontakter vi deg og avklarer hva som er den beste løsningen for ditt nettsted. 

Tilbudspriser gjelder frem til 31.3.2024

Bestilling av ny samtykkeløsning, eller oppgradering av eksisterende for støtte for Google Consent Mode v2

Hva vil du bestille?