CoreTrek AS kjøpte i 2016 Early Media AS for å styrke sin satsing på digital markedsføring.
I de 2 årene som Early Media har vært eid av CoreTrek har vi arbeidet tettere og tettere sammen. Fra og med den 23. april 2018 er Early Media AS fusjonert sammen med CoreTrek AS.

Early Media-kunder vil dermed få tilgang på et enda bredere kompetansetilbud gjennom oss. Vi kan nå hjelpe til med enda mer i den digitale hverdag! Vi ønsker et tett samarbeid med våre kunder slik at deres nettløsninger fungerer optimalt, og at sidene er godt synlige i Google, Google Adwords, Facebook og andre digitale flater.

Alle Early Media-kunder beholder sin kontaktperson, og de samme avtaler og priser som de har hatt. I første omgang innebærer endringen at kommunikasjon vil komme fra CoreTrek og coretrek.no-mailadresser.